دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. چگونگی تاثیر فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی بر رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ تکوین نقش دولت رسالت‌محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qpss.2020.46726.2380

سید امین حجازی؛ حسین سلیمی


2. مناظره ساختار_ کارگزار در روابط بین الملل از منظر امام خمینی ره و گفتمان انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qpss.2020.42256.2312

هادی آجیلی


3. شکل گیری مرز نرم در روابط ایران و عراق دردوره پساصدام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qpss.2019.38324.2188

ناصر پورحسن؛ افسانه خوشناموند


4. آسیب شناسی ساختاری دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qpss.2020.41098.2284

جواد خادم زاده؛ جهانبخش ایزدی؛ علیرضا سلطانی


5. بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی ، دینداری ، رسانه های جمعی بر گرایش افراد به ایدئولوژی اصولگرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qpss.2019.39686.2246

فریبرز صمیمی؛ محمد ابراهیم موحدی


6. مجلس نهم و دهم و دیپلماسی هسته‌ای ایران؛ با تأکید بر برجام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qpss.2019.42022.2309

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ هومان خدابخشی


7. سندرم فساد و بروکراسی شکننده در جوامع گذار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qpss.2020.41326.2293

فاطمه میرعباسی؛ احمد ساعی؛ علیرضا ازغندی


8. تحلیل گفتمان دفاعیات رهبران جنبش 14 فوریه بحرین در دادگاه‌های نظامی آل خلیفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qpss.2018.24284.1710

علیرضا بیگی؛ حسن مجیدی؛ رامین ولی زاده میدانی