نقش سلبی و ایجابی ساختار دو قطبی در تشدید بحران سوریه (2021-2011)

سیدرضا موسوی نیا؛ سید محمد امین آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

https://doi.org/10.22054/qpss.2021.61896.2875

چکیده
  در ایجاد و تشدید بحران های بین المللی و از جمله بحران سوریه متغیّرهای متعددی مثل هویت، نهاد، ژئوپلیتیک و.. دخالت دارند. به باور نئورئالیست ها رابطه مستقیمی بین ساختار نظام بین الملل، ثبات، تعارض و بحران وجود دارد و بر اساس این که نظام بین الملل از چه ساختاری برخوردار باشد، ماهیت بحران ها، پیامدهای‌ آنهـا‌، نحـوه‌ مدیریت و نیز الگوی ...  بیشتر

بررسی و تحلیل بحرانهای درهم تنیده در دولت حسن روحانی (1400-1392) و پیامدهای آن در مشارکت سیاسی

علی مرشدی زاد؛ حمید احمدی؛ حسینعلی نوذری؛ نیما شب افروز اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

https://doi.org/10.22054/qpss.2022.64688.2952

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسیِ رابطه و اثرگذاریِ مقولة بحرانهای چندگانه ناکارآمدی، توزیع، هویت، نفوذ و مشروعیت و همچنین در هم تنیده شدنِ آنها در دولت و نظام سیاسی، در بازه زمانی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی می‌باشد و پیامدهایی که در مشارکت سیاسی فعال بجا گذاشت. نتایج این پژوهش براساس روش توصیفی – تحلیلی بوده که از نظر زمانی یک پژوهش مقطعی، ...  بیشتر

پوپولیسم و سیاست در ایران پس از انقلاب تحلیل محتوای گفتارهای رؤسای جمهور از 1368 تا 1395

هاشم قادری؛ ابوالفضل دلاوری؛ احمد گل محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

https://doi.org/10.22054/qpss.2022.66333.3002

چکیده
  حضور مردم در انقلاب 1357 مُهر خود را بر سرشت حکومت برآمده از آن باقی گذاشت. مقامات سیاسی جمهوری اسلامی در طی چهار دهه، همواره بر حضور توده‌ها تأکید کرده و کوشیده‌اند نشان دهند که رویکردها و سیاست‌های اتخاذی آن‌ها تماماً در جهت خدمت به مردم بوده ‌است. بنابراین دولت بعد از انقلاب را از برخی لحاظ می‌توان دولتی پوپولیستی و مقامات آن را ...  بیشتر

سیاست و داستان‌سرائی؛ کارکردها و مؤلفه‌های «داستان‌« در سیاست بر اساس آرای هانا آرنت

علی تدین راد؛ سارا نجف پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

https://doi.org/10.22054/qpss.2022.69846.3105

چکیده
  شناخت دقایق و چند و چون داستان از چشم‌انداز سیاسی و ارکان و اجزای آن می‌تواند به کاربست بهتر و موثرتر داستان‌گوئی در بیان و انتقال مفاهیم در علوم سیاسی کمک کند و نیز ابزار و چارچوبی کارآمد برای تحلیل و بررسی متون و افکار ارائه‌شده در قالب‌های داستانی ارائه نماید. در این پژوهش کوشیدیم جایگاه و مفهوم داستان وکارکرد و مؤلفه‌های آن ...  بیشتر

هوش مصنوعی و مسئله دار کردنِ درون مایه های امنیت ملی

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ سعید چهرآزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

https://doi.org/10.22054/qpss.2022.70690.3130

چکیده
  زمینه اصلی این پژوهش ارائه چهارچوبی گسترده است که از طریق آن بتوان نقش هوش مصنوعی در در استفاده غیراخلاقی از کارکردهای آن در مسائل امنیتی به صورت نظری و عملی مورد ارزیابی جدی قرار گیرد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که درون‌مایه‌های امنیت ملی بر اساس آموزه‌های دوران استیلاء و هژمونی هوش مصنوعی را چگونه می‌توان در قالب تروریسم، جنگ، ...  بیشتر

تحلیل جایگاه صادرات گاز ج.ا.ایران به عمان از منظر همگرایی

فاطمه شایان؛ محمد علی بصیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

https://doi.org/10.22054/qpss.2022.69076.3080

چکیده
  از مهم ترین تحولات سیاست خارجی ج.ا.ایران در دهه گذشته بر خلاف دهه های قبل، توجه به مناطق پیرامونی از جمله خلیج فارس و نگاه به شرق و توجه به کشورهای آسیایی مانند هند و پاکستان در قالب کاهش اختلافات با همسایگان و همکاری گسترده با شرق است. سوال اصلی که مطرح می شود این است که چگونه صادرات گاز ج.ا.ایران به عمان می تواند عاملی در گسترش همگرائی ...  بیشتر