دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. زندگی روزمره و مشروعیت سیاسی در ایران: از بهمن1357 تا خرداد1376

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22054/qpss.2020.52442.2547

سید محمد وهاب نازاریان؛ ابوالفضل دلاوری


2. وابستگی به مسیر به مثابه مانعی بر سر راه سیاستگذاری درست؛ با تاکید بر ایران.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22054/qpss.2020.50810.2475

علی اکبر ندائی؛ مقصود رنجبر؛ ماشااله حیدرپور


3. احساس عدالت اجتماعی در آذربایجان در دو دهه گذشته (تحلیل ثانویه داده‌های پیمایش‌های ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22054/qpss.2020.48858.2420

حسین حیدری؛ باقر ساروخانی؛ مهرداد نوابخش


4. رابطه بین شبکه‌های اجتماعی و اعتماد نهادی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22054/qpss.2020.49810.2449

خلیل سردارنیا؛ کوروش بدری


5. بررسی مدیریت شبکه های اجتماعی در فضای سیاسی ایران به عنوان یک مسئلۀ بدخیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22054/qpss.2020.49288.2430

سروش رزمی؛ حسین رفیع


6. نقش مناطق استراتژیک در همکاریهای بین المللی و شکل گیری رژیم های بین المللی : مطالعه موردی بندر چابهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22054/qpss.2021.12447

مجیدرضا مومنی؛ مرضیه چهارمحالی اصفهانی


7. تحلیل گفتمان انتقادی سخنرانی‌ حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2018

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22054/qpss.2020.53411.2585

غلامرضا حداد


8. تعلیم و تربیت در دستگاه ایدئولوژیک داعش؛ نسل جدید اسلام گرایی رادیکال و تلاش برای آفرینش جامعه آرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22054/qpss.2020.33065.2394

سیدعبدالامیر نبوی؛ نوژن اعتضادالسلطنه


9. قدرت‌های بزرگ و تحولات حقوق بین الملل؛ با تأکید بر حقوق فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22054/qpss.2020.51858.2519

ابوذر عمرانی؛ حسین دهشیار