تعداد مشاهده مقاله

431,342

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

469,053

نسبت مشاهده بر مقاله

1502.93

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1634.33

تعداد مقالات ارسال شده

1,929

تعداد مقالات رد شده

1,319

درصد عدم پذیرش

68

تعداد مقالات پذیرفته شده

218

درصد پذیرش

11

نشریه پژوهش های راهبردی سیاست یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث پژوهش های راهبردی سیاست پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه پژوهش های راهبردی سیاست انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم پژوهش های راهبردی سیاست را گزارش می دهند می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است و تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

نشریه پژوهش های راهبردی سیاست در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

 

فص

درباره پژوهش های راهبردی سیاست

 • ·         کشور محل چاپ : ایران
 • ·         ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • ·         شروع انتشار: تابستان 1391
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای چاپی:  2345-6140
 • ·         شاپای الکترونیکی:6280-2476
 • ·         قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, civilica.com academia.edu
 • ·         ضریب تأثیر: -
 • ·         وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ:فصلنامه
 • ·         دسترسی قبلی: بلی
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی: علوم سیاسی
 • ·         نوع مجله: علمی
 • ·         هزینه داوری مقاله: بله 
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور
 • ·         زمان بررسی اولیه: 10 روز
 • ·         زمان داوری: دو ماه
 • ·         ایمیل مجله:  allamehrahbord@atu.ac.ir
 • ·         ایمیل پشتیبان: atupress@atu.ac.ir
 • این فصلنامه با انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران طی نامه شماره 99369 مورخ 1399/11/12 دارای تفاهم نامه می باشد.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد.)

 "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

ابر واژگان