ردیف       نام                نام خانوادگی                               وابستگی سازمانی

1 بهرام اخوان کاظمی استاد  گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
2 علی اکبر اسدی استادیار گروه روابط بین الملل در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
3 علی اسمعیلی اردکانی استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
4 اکبر اشرفی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
5 اصغر افتخاری استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق  علیه السلام. تهران، جمهوری اسلامی ایران
6 حسین امانلو استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه امام حسین، تهران، ایران
7 پرویز امینی استادیار گروه علوم سیاسی  دانشگاه شاهد، تهران، ایران
8 محمد مهدی انصاری دانش آموخته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
9 هادی آجیلی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
10 تهمینه بختیاری دانش آموخته روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
11 احمد بخشی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
12 محمدعلی بصیری استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان
13 احمد بیگلری استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اراک
14 فرزاد پورسعید استادیار، گروه علوم سیاسی پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، ایران
15 شهره پیرانی استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
16 سید روح الله حاج زرگرباشی استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
17 امیر محمد حاجی یوسفی استاد، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
18 غلامرضا حداد استادیار گروه اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری عمومی،  دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
19 سید صادق حقیقت استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید، قم، ایران
20 سمیه حمیدی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
21 غلامرضا خواجه سروی  دوم استاد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
22 جلال درخشه استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
23 ابوالفضل دلاوری دانشیار، علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
24 فائز دین پرستی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
25 مهدی ذوالفقاری دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
26 میترا راه نجات استادیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
27 ابوذر رفیعی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
28 عباسعلی رهبر استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
29 سیدقاسم زمانی استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
30 بهاره سازمند دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
31 سیدابراهیم سرپرست سادات  دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران
32 خلیل سردارنیا استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
33 حسین سلیمی استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
34 سیدکاظم سیدباقری دانشیار، گروه معارف اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
35 رضا سیمبر استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
36 نوذر شفیعی استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
37 فاطمه طاهرخانی استادیار، گروه علوم سیاسی، پژوهشکده اندیشه سیاسی انقلاب و تمدن اسلامی، تهران، ایران
38 سیدمحمد طباطبائی استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
39 علی عابدی استادیار، گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
40 عبدالرضا عالیشاهی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
41 مجید عباسی دانشیار، گروه روابط بین الملل  دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
42 سعید عبدالملکی استادیار، گروه روانشناسی  دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
43 مجتبی عبدخدائی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
44 ابوالقاسم عیسی مراد دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
45 محمد جواد غلامرضا کاشی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
46 حسین فرزانه پور دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
47 حشمت اله فلاحت پیشه استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
48 فرهاد قاسمی استاد گروه روابط بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
49 ارسلان قربانی استاد، گروه روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
50 نوراله قیصری استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
51 مراد کاویانی راد استاد، گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
52 علیرضا کوهکن دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
53 سیداصغر کیوان حسینی استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
54 افشین متقی دانشیار، گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
55 محمود محمدی لرد دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
56 علی مرشدی زاد استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
57 مجتبی مقصودی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
58 حمیدرضا ملک محمدی   استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
59 سیدرضا موسوی نیا دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
60 مجیدرضا مومنی  دانشیار  گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
61 سیدعبدالامیر نبوی دانشیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، تهران، ایران
62 علی اشرف نظری دانشیار علوم سیاسی دنشگاه تهران، تهران، ایران
63 مرتضی نورمحمدی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
64 جعفر هزارجریبی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
65 کیومرث یزدان پناه درو استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایرانlogin