اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1925
تعداد پذیرش 218
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1319
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 941

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 287
تعداد مشاهده مقاله 430769
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 468470
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 101 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 408 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 281 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 106 روز
درصد پذیرش 11 %