اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1771
تعداد پذیرش 212
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1195
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 850

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 277
تعداد مشاهده مقاله 381997
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 419746
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 100 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 389 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 281 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 53 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 109 روز
درصد پذیرش 12 %