اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1872
تعداد پذیرش 213
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1272
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 904

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 287
تعداد مشاهده مقاله 415284
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 452915
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 100 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 399 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 281 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 52 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 106 روز
درصد پذیرش 11 %