آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2316
تعداد پذیرش 283
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1570
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1100

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 368
تعداد مشاهده مقاله 664659
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 591905
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 100 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 392 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 281 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 50 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 85 روز
درصد پذیرش 12 %