آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2421
تعداد پذیرش 308
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1647
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1150

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 407
تعداد مشاهده مقاله 2172657
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 828716
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 99 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 383 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 281 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 22 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 82 روز
درصد پذیرش 13 %