اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1739
تعداد پذیرش 209
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1151
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 819

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 254
تعداد مشاهده مقاله 368840
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 407317
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 100 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 376 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 281 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 53 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 119 روز
درصد پذیرش 12 %