اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1826
تعداد پذیرش 217
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1231
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 875

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 286
تعداد مشاهده مقاله 403231
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 439162
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 100 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 392 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 281 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 52 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 104 روز
درصد پذیرش 12 %