آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2377
تعداد پذیرش 295
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1620
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1130

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 395
تعداد مشاهده مقاله 905041
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 658664
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 100 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 390 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 281 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 84 روز
درصد پذیرش 12 %