تکنولوژیهای قدرت در سیاستنامه خواجه نظام الملک

روح اله اسلامی؛ غلامرضا خواجه سروی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-26

چکیده
  انچه ابن خلدون در مورد چرخه ظهور و سقوط عصبیت در حکومت های قبیله ای می نویسد در مورد ایران صدق نمی کند چراکه وجود طبقاتی چون دهقانان  نهاد هایی چون وزارت سازههای چون قنات  رسومی چون وقف باعث شده است در ایران مبانی حکومت مندی فضاهای تنفسی داشته باشد که خارج از تکنیک های تغلب استبدادی تعریف شود برای نمونه می توان به متن سیاست نامه ...  بیشتر

ایالات متحده و مهار متخاصمان در چارچوب احاله مسئولیت

علی آدمی؛ مجید دشتگرد

دوره 1، شماره 3 ، دی 1391، ، صفحه 1-28

چکیده
  جان مرشایمر معتقد است که د رچارچوب رئالیسم تهاجمی قدرت هلای بزرگ  به منظور کنترل   و مهار دشمنان  و رقبای خود از دو استراتزی عمده استفاده می کنند یک : موازنه سازی دو: مهار رقبا از طریق احاله مسئولیت .نویسنده د راین مقاله  نمونه هایی از تلاش ایالات متحده  در جهت  مهار رقبای  خود در چارچوب  شیوه دوم یعنی احاله ی مسئولیت  ...  بیشتر

امت گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ تطبیق دکترین های «ام القرای» و تعامل فزاینده»

حسین خانی

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1393، ، صفحه 9-30

چکیده
  چکیده با پیروزی انقلاب اسلامی و اتخاذ رویکرد «صدورانقلاب» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سه‏ گونه اهداف «ناشی از ذات ملت- دولت»، «برخاسته از ذات ایدئولوژیک نظام سیاسی» و «مبتنی بر ذات دینی نظام» مطرح شدند. با بروز جنگ تحمیلی و رخداد 11سپتامبر، شاهد شکل‏ گیری دو دکترین «ام‏القری» و «تعامل فزاینده» ...  بیشتر

آرمان جهانی اسلام در اندیشه ی فرهنگی انقلاب اسلامی

مهدی ناظمی اردکانی؛ مهدی داودی؛ احمدعلی امامی

دوره 3، شماره 9 ، مرداد 1393، ، صفحه 9-26

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران یکی از متغیرهای مهمی است که در چند دهه ی اخیر منجر به ایجاد نگرشجدید نسبت به اسلام در جهان شده است. این انقلاب بر اساس رویکرد فرهنگی در صدد ایجادهمگرایی فرهنگی در میان جوامع اسلامی در جهان میباشد و معتقد است که؛ از مهمترین عواملیکه می تواند کشورهای مسلمان را به یک انسجام درونی و اجماع جهانی فرا خواند همانا تأکید ...  بیشتر

ساختار قدرت و ارزشهای حاکم بر رفتار ایرانیان با استفاده از تحلیل محتوای فتوت نامه های اصناف

علی قنبری برزیان؛ جواد نظری مقدم؛ مجید بهستانی

دوره 3، شماره 10 ، آبان 1393، ، صفحه 9-30

چکیده
  چکیده توسعه ­یافتگی و راه­ های برون­رفت از مشکلات موجود، دغدغه فکری و یکی از چالش ­های مهم ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی است. از دوره قاجار به بعد یکی از متداول­ترین پرسش­های ایرانیان این بوده­است که چرا ملتی عقب­مانده نسبت به قدرت‌های بزرگ هستند؟ این در حالی­ است که پیشینه فرهنگی - تمدنی ایران انتظارات دیگری را ...  بیشتر

بررسی چگونگی مدیریت شکاف های قومی در کردستان جمهوری اسلامی ایران

یوسف ترابی؛ یوسفعلی مجیدی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1393، ، صفحه 9-29

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران سرزمینی متشکل از اقوام، طوایف، تنوعات فرهنگی و اجتماعی گوناگون است که در زیر چتر هویت ایرانی­ بودن، زندگی مسالمت­ آمیز و برادرانه ­ای را در اغلب ادوار تاریخی تجربه کرده­اند و گاهی به دلیل مشکلاتی که اغلب ناشی از جهالت و نادانی، فقر، تبعیضات ناروا، ضعف مدیریتی نخبگان قدرت و مدیران سیاسی و دخالت­ های استعمارگران ...  بیشتر

چارچوبی تحلیلی برای بررسی گفتمان سیاست خارجی امام خمینی(ره) (ایدئولوژی، استراتژی و دیپلماسی)

ناصر اسدی؛ نگار قنواتی؛ امیر رضایی پناه

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1394، ، صفحه 9-35

چکیده
  چکیده در پی انقلاب اسلامی و برآمدن نظام جمهوری اسلامی ایران بر فراز خلیج فارس و خاورمیانه، موج تازهای از ایستارها و انگاره ها به پهنه سیاست خارجی ایران و ساختار روابط بین الملل وارد شد . اصول و مفاهیم این انقلاب و ساختار سیاسی ن وپدید، عموماً متأثر از اندیشه و عمل امام خمینی به عنوان ایدئولوگ و رهبر آن بوده است. این نوشتار با به پرسش ...  بیشتر

مدیریت انتخابات در ایران؛ کیفیت و ارزیابی اجرا

نوراله فیصری؛ دانیال طاهری فدافن؛ مهدی باقری فارسانی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1394، ، صفحه 9-34

چکیده
  انتخابات ازجمله ضابطههای تمایز نظامهای مردمسالار از دیگر نظامها و از شاخصها ی مهم ارزیابی و کیفیت عملکرد اینگونه نظامها است. ازاینرو انتخابات از جهات مختلف و ازجمله از نظر کیفیت برگزاری، نهاد مجری، مجریان، نظارت و ناظران و چگونگی اجرا و نظارت ، همواره موردتوجه، سیاستگذاران، قانونگذاران، مجریان قانون و شهروندان بوده است . در برگزاری ...  بیشتر

قدرت نرم، انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی

عباسعلی رهبر؛ مجید نجات پور؛ مجتبی موسوی نژاد

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1394، ، صفحه 9-39

چکیده
  قدرت نرم یکی از مؤلف ههای مهم و تأثیرگذار در سیاست خارجی کشورها به شمارم یآید. انقلاب اسلامی ایران را م یتوان تجلی تحقق قدرت نرم به معنای توانایی نفوذ در میاندیگر مل تها، بدون تهدید و یا پرداخت هزینۀ محسوس به شمار آورد . جمهوری اسلامی ب هعنوان یک واحد سیاسی دارای هویتی خاص است. این هویت دارای چند بعد ایرانی، اسلامی،انقلابی و جهان سومی ...  بیشتر

نقش شاهنامه فرودسی در تکوین هویت و نحوه نگرش بین المللی انسان ایرانی

علیرضا ازغندی؛ عبدالمهدی مستکین

دوره 2، شماره 7 ، دی 1392، ، صفحه 9-32

چکیده
  جایگاه برجستهی شاهنامهی فردوسی درتکوین سازههای هویتی ایرانیان درطول بیش از هـزار سـال همـواره بستر مناسبی برای شناخت لایههای زیرین و اعماق روح جمعی ایرانیان به شمار رفته است. از اینرو غور و تعمق در این اثر پرارج، درک هر چه بهتری از نوع جهانبینی و نگرش ایرانیان در عرصهی روابـط بـینالملـل را ارائـه میدهد. به بیان دیگر شاید هیچ اثری ...  بیشتر

تحول و تطور علم سیاست در آمریکا و فرانسه

محمدباقر خرمشاد

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، ، صفحه 9-37

چکیده
  با  هدف فهم چگونگی تحول و تطور علم سیاست در دو جامعهی آمریکا و فرانسـه، ایـن نوشـتار بـاروشی مقایسهای به این سوال اصلی پاسخ میدهـد کـه سـیر تحـول و تطـور علـم سیاسـت در آمریکـا وفرانسه چگونه بوده است و چه تأثیرات و تأثراتی از یکدیگر داشتهاند. مطالعهی سیر تحول علم سیاسـتدر فرانسهی دوران آگوست کنت و امیل دورکهایم )به عنوان پدران بنیانگذار ...  بیشتر

نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه ی اروپا

مجید عباسی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1392، ، صفحه 9-41

چکیده
  حقوق بشر از جمله موضوعاتی است که از نقش حائز اهمیتی در روابط میان جمهوری اسلامی ایران واتحادیهی اروپا برخوردار است. بر اساس منشور اتحادیهی اروپا، حقوق بشر سنگ بنای سیاست خارجیمشترک این اتحادیه محسوب میشود. در این راستا، اعضای اتحادیهی اروپا همواره در مذاکرات سیاسیبا مقامات ایرانی، از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده، خواستار ...  بیشتر

شاخصهای مطلوب سبک زندگی کارگزاران نظام مردمسالار دینی ایران

ابراهیم برزگر؛ حسین امانلو

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1395، ، صفحه 9-39

چکیده
    کارگزاران بهعنوان رهبران جامعه، بالاترین تأثیر را در ساخت جامعه برای نیل به تمدن اسلامی دارند. این نوشتار به دنبال بررسی سبک زندگی کارگزاران و ارائه الگوی مناسب است. پرسش این است که شاخصهای مطلوب سبک زندگی کارگزاران در نظام مردمسالار دینی چیست؟ و با چه الگویی میتوان به سبک زندگی مطلوب در نظام مردمسالار دینی دست یافت؟ فرضیه ...  بیشتر

بررسی مقایسهای مردم سالاری دینی در نگاه آیت الله خامنه ای وآیت الله شمس الدین

غلامرضا خواجه سروی

دوره 5، شماره 17 ، شهریور 1395، ، صفحه 9-39

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2016.4346

چکیده
  مردمسالاری دینی ازجمله مقولاتی نیست که مسلمانان برای نخستین بار از طریق تجربه مغرب زمین با آن آشنا شده باشند، بلکه تجربه صدر اسلام، حاکی از این است که مسلمانان از گذشته با آن آشنا بودهاند. که حکومت پیامبر (ص) چند سال حکومت امام علی علیهالسلام شاهدی بر این مدعاست. با پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر دانشوران مسلمان به این مقوله توجه کردند. ...  بیشتر

فیلسوف شاه‌‌افلاطونی و شاه‌آرمانی در ایران باستان

شجاع احمدوند؛ احمدرضا بردبار

دوره 5، شماره 18 ، آذر 1395، ، صفحه 9-33

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2016.6796

چکیده
  شواهد بسیاری است که افلاطون و ارسطو و حتی سقراط از اندیشه شرق و بویژه ایران تأثیر پذیرفته‌اند. این مهم متأثر از دو رویداد بود. ابتدا، اوضاع آن زمانه یونان، مراوده یونانیان و ملل شرق خصوصاً ایرانیان، تردد مغ‌ها به آسیای صغیر و سفر متفکران یونانی به کشورهای شرق زمینه این آشنایی را مهیا کرد. دوم، ویژگی‌های والای شاه‌آرمانی ایران که ...  بیشتر

بررسی تاثیر رخداد سیاسی بر عاملیت اجتماعی شخصیت رهبری مطالعه موردی انتخابات ریاست‌جمهوری 1388

صالح اسکندری؛ مسعود جعفر نژاد؛ علیرضا گلشنی

دوره 5، شماره 19 ، اسفند 1395، ، صفحه 9-41

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2017.7183

چکیده
  چکیده مقاله حاضر با رویکرد عاملیت اجتماعی و با تمرکز بر یک مجموعه نمونه از بیانات مقام رهبری در زمان قبل و بعد از انتخابات سال 1388 به عنوان یکی از پرحاشیه‌ترین رخدادهای سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران، در صدد بررسی این مسئله است که آیا رخدادهای سیاسی برهه انتخابات 1388 بر رویکرد سیاسی شخصیت رهبری تاثیر داشته است؟ فرضیه تحقیق این است ...  بیشتر

تحلیل رهبری امام خمینی (ره) در جنگ تحمیلی از منظر جامعه‌شناسی احساسات

رضا گرشاسبی؛ علی کریمی (مله)

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1396، ، صفحه 9-34

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2017.7438

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر در بستر نوظهور جامعه‌شناسی احساسات، با بررسی رهبری امام خمینی (ره) در طول جنگ تحمیلی، برای پاسخ‌گویی به این پرسش نگاشته شده است که امام (ره) چگونه در خلال این جنگ به مدیریت و راهبری احساسات توده‌های مردم و نیروهای مسلح جهت بسیج تدافعی مبادرت ‌ورزید. نوشتۀ حاضر با کاربست روش تحلیل محتوای کیفی نوشته‌ها و سخنان امام، ...  بیشتر

فرایند تدوین دکترین فقهی امام خمینی(ره) در ساحت سیاست

مصطفی کواکبیان؛ مصطفی منتظری؛ غلامرضا منتظری

دوره 6، شماره 21 ، مرداد 1396، ، صفحه 9-40

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2017.14545.1425

چکیده
  فقه اسلامی و ابعاد متعدد آن، به دلیل جامعیت و خاستگاه الهی، نقش بی بدیلی را در حیات فردی و اجتماعی انسان ایفا می نماید. با این وجود، از مدلی کاربردی و جامع از فقه اسلامی برای کاربست در طراحی سیستم های سیاسی و اجتماعی سود نبرده ایم. اهمیت این امر، نگارنده را بر آن داشت، تا به ترسیم فرایند دستیابی به دکترین فقهی امام خمینی(ره) مبادرت نماید. ...  بیشتر

مدل اقناع افکار عمومی در قرآن کریم؛ مطالعه موردی مواجهه با منافقین

اصغر افتخاری؛ سید محمد صادق کاظمی

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1396، ، صفحه 9-39

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2017.17257.1484

چکیده
  چکیده پدیده نفاق یکی از مهم‌ترین مسائلی است که حکومت نبوی با آن دست و پنجه نرم می‌کرد. پراکنده‌بودن منافقین در جامعه مدینه و همراهی ظاهری آنان با دیگر مسلمانان خطر عدم همراهی مسلمانان با سیاست‌های نبوی در مقابل منافقین را افزایش می‌داد. پیامبر خدا به منظور کاهش خطر جذب دیگر مسلمانان به منافقان رفتارهای متعدد اقناعی داشت که مطالعه ...  بیشتر

الگوی کشورداری در سیاست نامه ها مطالعه موردی : تاریخ بیهقی

ابراهیم برزگر؛ سعید حسن زاده

دوره 6، شماره 23 ، اسفند 1396، ، صفحه 9-29

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.23468.1680

چکیده
    دراین نوشتار از یک سو به بحث کشورداری در مباحث مدرن توجه می‌شود و از سوی دیگر تلاش می‌شود تا پرسش‌ها و مسائل کاربردی آن شناسایی و به یکی از متون کلاسیک ایران یعنی تاریخ بیهقی عرضه شود. بنابراین تاریخ بیهقی را به‌عنوان یک اثر "سیاست‌نامه نویسی" برای اولین بار بازخوانی و مطرح می‌شود و با محوریت کارگزاران سیاسی این میراث ملی بررسی ...  بیشتر

تاریخمندی انقلاب اسلامی؛ بررسی تاثیر اندیشه‌های کانونی انقلاب اسلامی بر حیات اجتماعی ایران

محمدرضا خطیبی نژاد؛ ابوالفضل دلاوری؛ حسن محدثی گیلوایی

دوره 7، شماره 24 ، خرداد 1397، ، صفحه 9-38

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.21163.1599

چکیده
  این مقاله با طرح دو مفهوم تاریخمندی و حیات اجتماعیِ برآمده از انقلاب اسلامی درصدد فهم نسبت دو مفهوم مزبور با تحولات اجتماعی ایران پس از انقلاب است. ادعای مقاله این است که انقلاب اسلامی از طریق خلق تاریخمندی و سپس ایجاد حیات اجتماعی نوین بر تحولات اجتماعیِ ایران تأثیر بنیادین گذاشته است. رهیافت مقاله برگرفته از نظام روابط اجتماعی (نظام ...  بیشتر

نظام سلطه و تعارضات آن در روابط بین الملل در گفتمان مقام معظم رهبری

مجید عباسی

دوره 7، شماره 25 ، شهریور 1397، ، صفحه 9-39

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.21045.1597

چکیده
  نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم بر دوپایه فکرى و ارزشى از یک سود و پایه‌ عملى (نظامى و سیاسى) از سوی دیگر بنا شد. پایه‌ نخست، ادعاى برترىِ فکرى و ارزشى غرب و تثبیت آن بر سایر ملل بود. پایه‌ دوم، مسئله‌ توانایى‌هاى سیاسى و نظامى بود که اگر ملت‌ها یا دولت‌ها تحت تأثیر آن نظام ارزشى و فکری قرار نگیرند و تسلیم نشوند، با فشارهای سیاسى و نظامى ...  بیشتر

گفتمان هویت ملی جریان سوسیالسیم قبل و بعد از انقلاب ‌اسلامی؛ با تطبیق اندیشه‌ کیانوری و بشیریه

علیرضا کلانترمهرجردی؛ محمد باقر خرمشاد

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1397، ، صفحه 9-41

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.18712.1528

چکیده
  مساله هویت، عمری به درازای حیات و خلقت آدمی دارد. در واقع انسان تنها موجودی است که بدون درک از چیستی و کیستی خود نمی‌تواند حیات و تداوم داشته باشد. با این حال همواره در سایه روش‌های مختلف تبیین این مفهوم است که می‌توان سخنی از هویت ملی به میان آورد. هویت‌ها، به مثابه شالوده‌ها و سازه‌های اجتماعی در فرایند شالوده‌ریزی یا سازه‌گرایی ...  بیشتر

خط‌مشی‌گذاری عادلانه در رسانه های دولتی با هدف حمایت از انتخابات عادلانه

علی اصغر پورعزت؛ سمیه لبافی؛ احمد سیاح؛ الهام حسینی

دوره 7، شماره 27 ، اسفند 1397، ، صفحه 9-33

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2019.29379.1883

چکیده
  سیمای جمهوری اسلامی ایران، به منزله یک رسانه دولتی، بزرگترین مرجع اطلاع رسانی کشور محسوب می‌شود که در رخدادهای سیاسی، همچون انتخابات، نقشی اساسی دارد. این پژوهش، در پی تحلیل زمینه‌های فراگرد خط مشی‌گذاریِ خبری صدا و سیما در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران ، ازطریق مصاحبه با خبرگان، درصدد جمع‌آوری داده‌هایی برآمده از مصاحبه ...  بیشتر

پیشینة تاریخی فرهنگ استراتژیک «عزت طلبی» در سیاست خارجی ایران معاصر، مطالعه موردی؛ سیاست خارجی دوران صفویه

حسن خدادی

دوره 8، شماره 28 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 9-36

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2019.30797.1937

چکیده
  عده‌ای بر این باورند که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، حفظ شأن و عزت طلبی در سیاست خارجی بر منافع ملی رجحان داشته است و از این رهگذر منافع ملی بعضا مغفول واقع شده‌اند. اما باید بیان کرد این میزان از توجه به شأن و عزت‌جویی می‌تواند بر گرفته از « فرهنگ استراتژیک منزلت طلب» ایرانیان باشد. این امر نه الزاما بعد از انقلاب اسلامی ...  بیشتر