ایالات متحده و مهار متخاصمان در چارچوب احاله مسئولیت

علی آدمی؛ مجید دشتگرد

دوره 1، شماره 3 ، دی 1391، صفحه 1-28

چکیده
  جان مرشایمر معتقد است که د رچارچوب رئالیسم تهاجمی قدرت هلای بزرگ  به منظور کنترل   و مهار دشمنان  و رقبای خود از دو استراتزی عمده استفاده می کنند یک : موازنه سازی دو: مهار رقبا از طریق احاله مسئولیت .نویسنده د راین مقاله  نمونه هایی از تلاش ایالات متحده  در جهت  مهار رقبای  خود در چارچوب  شیوه دوم یعنی احاله ی مسئولیت  ...  بیشتر

استعاره صراط در اندیشه سیاسی ابن تیمه

ابراهیم برزگز

دوره 1، شماره 3 ، دی 1391، صفحه 29-44

چکیده
  ابن تیمه از متفکران تاثیرگذار اندیشه سیاسی  اهل سنت   و دارای اثار فکری فراوان  است پژواک  اندیشه وی حتی در دوره معاصر  و متخر هم محسوس است.این نوشتار می کوشد با محوریت استعاره صراط مستقیم به شرح آراء و عقاید دینی و آراء سیاسی ایشان بپردازد نویسنده به انتخاب جملات  محوری از کتاب به مثابه سازی نظری  می پردازد آن سازه ...  بیشتر

بررسی روابط ایران و امریکا از سال 1285 تا1325 (ه.ش) با تکیه بر نظریه پیوستگی جیمز روزنا

محمد جعفر جوادی ارجمند؛ هادی آخوندی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1391، صفحه 45-74

چکیده
  در تاریخ معاصر ایران رابطه ایران و ایالات متحده  امریکا  از اهمیت  بسزایی برخودار است . رابطه ای  که دارای تاریخی  پر از فراز  و نشیب  است. این پژوهش قصد دارد  روابط بین دو کشور ایران و امریکا را د رمحدوده زمانی 1285 تا سال 1325(ه.ش)مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد  و با استفاده از نظریه  پیوستگی  جیمز  روزنا  به ...  بیشتر

شورش و قیام علیه حکومت ها از نگاه اسلام و مسیحیت

صالح حسن زاده

دوره 1، شماره 3 ، دی 1391، صفحه 75-108

چکیده
  در نظام سیاسی غرب درباره حکومت  و ارتباط و تعامل مردم با ان دو دیدگاه  و نظریه وجود دارد :نظریه دموکراسی  و نظریه حق الهی مسیحی همچنان که  در اسلام با دو نگاه  اهل سنت  و امامیه مواجهیم طرفداران نظریه دموکراسی یا اصلا به حق شورش علیه حکومت قائل نیستند  و یا انکه چنین حقی را تنها برای مجموع ملت جایز می شمارند در نظریه الهی ...  بیشتر

تحلیل مقایسه ای درباره انقلاب های رنگی

محمد باقر خرمشاد؛ االهه خانی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1391، صفحه 109-131

چکیده
  وقوع انقلاب های رنگی در کشورهای پسا کمونیستی آمریکای لاتین  و خاورمیانه سبب شده است  تا پژوهشگران از زوایای گوناگون به ابعاد ویژگی هیا مختلف  این تحولات جدید بپردازند به همین طریق ارائه یک چارچوب "نظری"  جامع از تلفیق نظریات موجود نظریه پردازان شاخص  این حوزه  و مولفه های "عینی"این انقلاب ها  و سپس تحلیلی و مقایسه ی ...  بیشتر

برآیند جایگزینی مبانی اسلامی در نظریه ی نظام جهانی "والرشاین"

محمد هادی حمیدیان؛ عبدالحسین خسروپناه

دوره 1، شماره 3 ، دی 1391، صفحه 133-156

چکیده
  هدف این نوشتار نقد یک نظریه یا نظریه پرداز نیست همچنین اندیشه والرشتاین یامبانی اسلام را به صورت تخصصی واکاوی نمی کند بلکه می کوشد تا امکان شیوه علم دینی  را در قالب یک مثال نشان دهد نظریه های علوم انسانی با روش شناسی های یکسان تولید نمی گردند همچنین مبتنی بر مقدمات باور ها و پیش فرض های مصرح و غیر مصرحی هستند که سرنوشت نهایی نظریه ...  بیشتر

تاثیر هیدروپلیتیک اروند رود بر مناسبات آینده ایران و عراق

بهرام محسنی؛ مهدی رحیمی پور

دوره 1، شماره 3 ، دی 1391، صفحه 157-180

چکیده
  رودخانه یکی از مهمترین عوارض طبیعی است که کشورها در تعیین  خطوط مرزی با یکدیگر مورد استفاده قرار می دهند با این حال شاید بتوان گفت که رودخانه های مرزی از سایر مرزهای طبیعی بحث انگیر تر و منشا اختلافاتن بسیاری در روابط بین دولت ها بوده است.مقاله حاضر به صورت اسنادی و با شیوه توصیفی  و تحلیلی به بررسی اثرات  هیدروپلیتیک اروند رود ...  بیشتر