نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش اموخته کارشناسی ارشد

چکیده

در تاریخ معاصر ایران رابطه ایران و ایالات متحده  امریکا  از اهمیت  بسزایی برخودار است . رابطه ای  که دارای تاریخی  پر از فراز  و نشیب  است. این پژوهش قصد دارد  روابط بین دو کشور ایران و امریکا را د رمحدوده زمانی 1285 تا سال 1325(ه.ش)مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد  و با استفاده از نظریه  پیوستگی  جیمز  روزنا  به شناسایی عوامل نقش افرین  در روابط بین دو کشور می پردازد بنابر این سوال مطرح شده  در این نوشتار ان است که چه عوامل  و متغیر هایی باعث  آغاز و گسترش روابط بین ایران و ایالات متحده امریکا از 1285 تا سال 1325 شد .فرضیه مطرح  شده ان است که در قالب نظریه پیوستگی جیمز رونا  اغاز رابطه  با ید با متغیر های داخلی مانند فردد نقش دیوانسالاری  جامعه و گسترش  روابط و  متغیرهای خارجی مانند نظام بین الملل  و منابع فزاینده امریکا در ایران مورد بررسی  قرار می گیرد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran-US relations from 1285 to 1325 based on the coherence theory of James Rosenau

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Javadi Arjmand 1
  • Hadi Akhondi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coherence theory of Rosenau
  • Individual
  • role
  • Society
  • Bureaucracy