نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه

2 دانش اموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

وقوع انقلاب های رنگی در کشورهای پسا کمونیستی آمریکای لاتین  و خاورمیانه سبب شده است  تا پژوهشگران از زوایای گوناگون به ابعاد ویژگی هیا مختلف  این تحولات جدید بپردازند به همین طریق ارائه یک چارچوب "نظری"  جامع از تلفیق نظریات موجود نظریه پردازان شاخص  این حوزه  و مولفه های "عینی"این انقلاب ها  و سپس تحلیلی و مقایسه ی تطبیقی ذانقلاب های رنگی پیروز و نافرجام بر اساس این چارچوب واحد مبنای تلاش نوشتار حاضر بوده است ضمن انکه ماهیت و چیستی انقلاب های رنگی به عنوان پدیده ای سیاسی و احیانا اجتماعی تمایز و نسبت سنجی این مفهوم از سایر پدیده های  سیاسی  و اجتماعی از قبیل جنبش ها و شورش های اجتماعی انقلاب اصلاحات و..را ضروری می سازد 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Color revolutions: An Analytic & Comparative study

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Khoramshad 1
  • Elahe Khani 2

چکیده [English]

The outbreak of color revolutions in post-communism, Latin-American,
Middle East were cause scholars to survey different dimension and traits
of this new revolutions from diverse dimensions. In this way, offering a
comprehensive and theoretic framework from mixing of the available
theories and objective elements of these revolutions and analyzing victor
and defeated color revolutions are the main purposes of this article.
Moreover essence and nature of color revolutions as a political and may be
social phenomenon will necessitate scaling this concept from the other
political and social phenomenon such as social movements and rebellions,
revolution, reform, etc

کلیدواژه‌ها [English]

  • color revolution
  • Soft War
  • subversion
  • social mobilization
  • Civil disobedience
  • psychological operation
  • election fraud