نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

خاورمیانه از آن دسته مناطقی است که بیشتر از آنکه دارای همگرایی منطقه‌ای باشد، مشخصه‌ دائمی آن منازعه و کشمکش است. ازجمله‌ بحران‌ها و منازعات در این مجموعه امنیتی، منازعات داخلی سوریه و عراق است که می‌تواند بر روند و تکامل مجموعه امنیتی خاورمیانه تأثیرگذار باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر منازعات داخلی سوریه و عراق بر تکامل مجموعه امنیتی خاورمیانه است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که منازعات داخلی سوریه و عراق منجر به شکل‌گیری زیرمجموعه‌ای بزرگ‌تر با ادغام زیرمجموعه‌های شامات و خلیج فارس در قالب یک زیرمجموعه واحد شده است. این روند نتیجه پیوند عمیق پویش‌های امنیتی بین این دو زیرمجموعه است. در سطح روابط دولت با دولت این منازعات باعث بازسازی و تقویت الگوی پایدار منازعه و رقابت ایران با دولت‌های سنی خلیج فارس به‌خصوص عربستان سعودی در قالب تقابل دو محور متضاد شده، ولی در کنار این الگو شکل‌گیری الگوی رقابت درون ائتلافی در بین دولت‌های سنی منطقه به ساخت اجتماعی جدید مجموعه امنیتی اضافه شده است. این منازعات باعث تعامل بیشتر پویش‌های امنیتی سطح منطقه‌ای با سطح جهانی شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Civil Wars in Iraq and Syria on Middle East Security Complex (2011-2015)

نویسندگان [English]

  • Seyd Amir Niakoee
  • Ali Asghar Sotodeh

چکیده [English]

Middle East is a region in which conflict and disintegration is much more prevalent than integration and cooperation. Meanwhile, current civil wars in Iraq and Syria have effected regional security complex in the region. The purpose of the this paper is to examine the effects of civil wars in Iraq and Syria on maturity of Middle East security complex. The findings of the paper illustrate that the civil wars in Iraq and Syria have led to the formation of a larger subset including the subset of the Persian Gulf and Aramaea. These conflicts have led to the reinforcement of pattern of conflict between Iran and Sunni regimes of the Persian Gulf especially Saudi Arabia. However, a competition between Sunni regimes of the region has complicated the security complex of Middle East. Moreover, these developments have marginalized the conflicts between Israel and Arabs and have led to an ideological transition into Islamic intra discursive conflict. The methodology of the present paper is descriptive analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security Complex
  • Middle East
  • Persian Gulf
  • Israel
  • Social Structure