اعتراضات دیماه 96 ازمنظر تئوری جامعه شبکه ای

روح الله حسین پور؛ احمد رشیدی

دوره 10، شماره 39 ، بهمن 1400، ، صفحه 109-139

https://doi.org/10.22054/qpss.2021.60359.2829

چکیده
  رشد بی‌توقف فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی و شکلگیری جامعه شبکهای، تاثیرات عمدهای بر جهان زیست گذاشته که شکلگیری واقعیت مجازی از جمله آثار آنها میباشد. تحت تاثیر جامعه مجازی، وقوع اعتراضات و سپس آشوبهای دیماه 69 در تعدادی از شهرهای ایران بویژه شهرستانهای کوچک فضای سیاست رسمی ایران را با تکانههای شدیدی مواجه کرد و ضمن شکلدهی به ...  بیشتر

تحلیل ژئوپلیتیک اثرگذاری اینترنت در افزایش فعالیت تروریسم: با تأکید بر داعش

کیومرث یزدان پناه درو؛ مهتاب جعفری

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1397، ، صفحه 221-244

https://doi.org/10.22054/qpss.2018.9092.1261

چکیده
  گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، از جمله اینترنت و مشتقات وابسته به این نرم افزار پرقدرت که در درون مفهومی به نام فضای مجازی تعریف می‏شود، عرصه‏ شکل‏گیری مجموعه‏ای از ارتباطات میان گروه‏های اجتماعی متفاوت از فاصله‏های بسیار دور در دنیای واقعی است که فرصت‏ها و تهدیدات نوینی را فراروی دولت‏ها قرار داده است. به طور مثال ...  بیشتر