نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور ایلام

چکیده

قدرت به عنوان اصلیترین مولفه سیاست، همواره مورد توجه افکار عمومی، نیروهای سیاسی- اجتماعی و هیات حاکمه و رسانه ها می‌باشد. تصاحب قدرت، هدف اصلی تکاپوی سیاسی است و نحوه تصاحب و استفاده از آن، بیشترین مباحث حول و حوش این مفهوم را تشکیل میدهد. شاخص مهم برای سنجش استفاده درست یا نادرست از قدرت قانون است. هرگاه حاکم بدون توجه به قانون و نهادهای قانونی، بر اساس سلیقه و رای خود از قدرت استفاده نماید، این قدرت را قدرت شخصیشده می‌نامند. نوشتار حاضر در پی آن است تا مشخص کند، رسانهها چگونه و با چه راهکارهایی مانع شخصیشدن قدرت یا شخصیتزدایی از آن میشوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Media and Depersonalization of Power

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Khajehsarvy 1
  • Abbas Sohrab Zadeh 2

1 Allameh Tabataba'i University

2 Assistant Professor, Political Sciences, PNU, (Corresponding Author), Ilam, Iran

چکیده [English]

Power as the most fundamental parameter on the politics has caught the attention of the public, socio-political forces, and the ruling bodies. The possession of power is the main objective of any political endeavor and the manner of acquiring and employing it establishes the bulk of the debates which are relevant to this concept.
The main criterion for testing the correct use or abuse of power is certainly the law. Whenever a ruler utilizes the power on the basis of his or her own taste and opinion, irrespective of the established codes and legal institutions, this power is called the personalized power. This text is going to designate how and through which methods the media hinder personalization of depersonalization of power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power
  • Government
  • politics
  • Depersonalization
  • The media
-         افتخاری، اصغر، (1380)، ثبات سیاسی رسانه، تهران: مرکز مطالعات راهبردی.
-         آقاجانی، سعادت، (1375)، حرکت ایران به سوی جامعه اطلاعاتی، تهران: نشر اندیشه اسلامی.
-         آکسفورد، بری و ریچارد هاگینز، (1387)، رسانه­های جدید و سیاست، ترجمه بابک دربیگی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-         پرایس، وینسنت، (1390)، افکار عمومی، مترجمان علی رستمی و الهام میرتهامی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-         تافلر، آلوین، (1366)، موج سوم، مترجم شهین دخت خوارزمی، تهران: نشر نو.
-         ساروخانی، باقر، (1391)، جامعه­شناسی نوین ارتباطات، تهران: انتشارات اطلاعات.
-         خالقی، روح الله، (1382)، قدرت، زبان، زندگی روزمره، تهران: نشر گام نو.
-         فرقانی، محمد مهدی، (1382)،«تحول گفتمان توسعه سیاسی در ایران»، فصلنامه رسانه، شماره 54.
-      فوکو، میشل و دیگران، (1370)،قدرت، فر انسانی یا شر شیطانی، ویراسته؛ استیون لوکس، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
-         قلی زاده، بهنام، (1389)، «تأثیر رسانه بر تحولات سیاسی – اجتماعی»، آفتاب یزد 4/11/1389.
-         کازنو، ژان، (1364)، قدرت تلویزیون، ترجمه علی اسدی، تهران: انتشارات سپهر.
-         کاستلز، امانوئل، (1385)، عصر اطلاعات، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: انتشارات طرح نو.
-         معتمدنژاد، کاظم، (1372)، وسایل ارتباط جمعی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
-         مهدی زاده، سید محمد، (1389)، نظریه­های رسانه، اندیشه­های رایج و دیدگاه­های انتقادی، تهران: انتشارات همشهری.
-      نای،جوزف، (1387)، قدرت نرم: ابزارهای موفقیت در سیاست بین­الملل، ترجمه سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
-         هابرماس،یورگن، (1384)، دگرگونی ساختاری حوزه عمومی، کاوشی در باب جامعه بورژوازی، مترجم جمال محمدی، تهران: نشر افکار.
-         هانتینگتون، ساموئل، (1370)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علم.
-         (1385)، حال و آینده رادیو، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رادیو.