نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله با توجه به جایگاه سوریه در سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، در پی پاسخگویی به این پرسش است که بحران سوریه چه تأثیری بر امنیت منطقه‌ای ایران خواهد داشت؟ در مقام پاسخ به پرسش یادشده فرضیه پژوهش این است که بحران سوریه به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک این کشور و جایگاه آن در حلقه اصلی محور مقاومت می‌تواند باعث تضعیف ضریب امنیت منطقه‌ای ایران گردد. هدف اصلی نوشتار حاضر تجزیه و تحلیل امنیت منطقه‌ای ایران در پرتو تحولات سوریه است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و می‌کوشد تأثیرات متغیر مستقل یعنی بحران سوریه را بر امنیت منطقه‌ای ایران به‌منزله متغیر وابسته به بحث و بررسی گذارد. یافته‌های این پژوهش بر این دلالت می‌کنند که با تداوم‌یافتن بحران سوریه، امنیت منطقه ایران با تهدیداتی از جنس؛ تضعیف محور مقاومت، شکل‌گیری منازعات گفتمانی و تشدید تنش‌های فرقه‌ای و مذهبی، برهم‌زدن ساختار قدرت و موازنه قوا و بالا‌گرفتن رقابت تسلیحاتی در منطقه مواجه خواهد شد. تمهیدات تئوریک پژوهش نیز برگرفته از نظریات اندیشمندان«مکتب کپنهاگ» پیرامون امنیت منطقه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Syrian Crisis and the Regional Security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Asadollah moradi
  • Amir Masood Shahramnia

چکیده [English]

This article considering the position of Syria in the regional policies of the Islamic Republic of Iran, trying to answer the question of whether the crisis in Syria will affect Iran's regional security?In response to this question the research hypothesis is that the crisis in Syria due to its geopolitical­ and geostrategic position and its place in the main cycle of resistance can weaken Iran's regional security. The main purpose of this article is to analyze Iran's regional security in the light of the developments in Syria. Methodology of the research is descriptive-analytic, trying to discuss the influences of independent variable. Results of the research show that with continuity of the Syrian crisis, Iran regional security will face different threats such as weakening the axis of resistance, formation ofdiscoursiveconflicts, intensify sectarian and religious tensions, and etc. Theoretical backbone of the research is based on "Copenhagen School" on regional security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Middle East Developments
  • Syria Crisis
  • Iran’s Regional Security
  • Copenhagen School
  • Regional Security