1. طبقه متوسط جدید و فرهنگ مردم‌سالاری در ایران بررسی موردی شهر همدان

غدیر بهمنی طراز؛ ابوالفضل دلاوری

دوره 3، شماره 10 ، پاییز 1393، ، صفحه 53-78

چکیده
  چکیده مفهوم مردم­سالاری گر­چه بیشتر برنوعی نظام سیاسی دلالت دارد که در آن مناصب و تصمیمات سیاسی به رأی و نظر عامه مردم متکی است، اما بیانگر نوعی از فرهنگ هم هست. از این نقطه‌نظر،نظام سیاسی مردم­سالار با گونه ­های خاصی از ارزش­ها و گرایش­های سیاسی و اجتماعی تناظر و همنشینی دارد. بسیاری از صاحبنظران و پژوهشگران، به ویژه در ...  بیشتر