1. خط‌مشی‌گذاری عادلانه در رسانه های دولتی با هدف حمایت از انتخابات عادلانه

علی اصغر پورعزت؛ سمیه لبافی؛ احمد سیاح؛ الهام حسینی

دوره 7، شماره 27 ، زمستان 1397، ، صفحه 9-33

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2019.29379.1883

چکیده
  سیمای جمهوری اسلامی ایران، به منزله یک رسانه دولتی، بزرگترین مرجع اطلاع رسانی کشور محسوب می‌شود که در رخدادهای سیاسی، همچون انتخابات، نقشی اساسی دارد. این پژوهش، در پی تحلیل زمینه‌های فراگرد خط مشی‌گذاریِ خبری صدا و سیما در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران ، ازطریق مصاحبه با خبرگان، درصدد جمع‌آوری داده‌هایی برآمده از مصاحبه ...  بیشتر