1. تأثیر آمیخته بازاریابی سیاسی بر نیت رأی‌دهندگان مبتنی بر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی؛ مطالعه موردی: انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی شهر تهران

مریم کذباسفروشها؛ حمید خداداد حسینی؛ محمد آقایی

دوره 7، شماره 26 ، پاییز 1397، ، صفحه 43-70

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2019.20832.1588

چکیده
  در سال‌های اخیر بسیاری از احزاب و نامزدهای انتخاباتی برای رقابت در این عرصه به استفاده از تکنیک‌های بازاریابی روی آورده‌اند و از اصطلاحاتی چون بازاریابی شخصی[1]، بازاریابی سیاسی[2] و بازاریابی مبارزاتی[3]  استفاده می‌کنند. این آمیخته بازاریابی سیاسی بر نیت رأی‌دهندگان انتخابات مجلس دهمشورای اسلامی انجام بررسی می‌کند. با توجه ...  بیشتر