1. مطالعه تطبیقی سیاست خارجی عربستان سعودی و قطر در قبال بحران سوریه؛ (2017-2011).

محمد ابوالفتحی؛ بنفشه رستمی؛ مسعود نادری

دوره 7، شماره 24 ، بهار 1397، ، صفحه 303-330

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.20275.1574

چکیده
  قیام­های مردمی سال 2011 موسوم به بهار عربی ، تغییرات سیاسی برخی از کشورهای خاورمیانه را در پی داشت که تأثیرات وسیعی بر تعاملات سیاسی و امنیتی منطقه گذاشته به نحوی که  منجر به تغییر نظم منطقه­ای و تحول نقش­ها و بازیگران منطقه­ای شده است. عربستان سعودی به عنوان یک کشور محافظه‌کار که همواره به دنبال سیاست حفظ وضع موجود در منطقه ...  بیشتر