1. راهبردهای دیپلماسی تأمین حقابه رودخانه هیرمند

روح اله اسلامی؛ رضا سرحدی؛ مهدی فیضی

دوره 8، شماره 30 ، پاییز 1398، ، صفحه 71-102

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2019.32981.2020

چکیده
  رودخانه‌های مرزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوارض طبیعی همواره منشأ اختلافات بسیاری در روابط بین دولت‌ها محسوب می‌شوند. رودخانه هیرمند به‌عنوان شریان اصلی دریاچه هامون، رودخانه مرزی ایران و افغانستان است که سبب بسیاری از مجادلات مرزی از ابتدای مرزبندی مشخص بین این دو کشور تا به امروز بوده است. عدم پایبندی افغانستان به قرارداد ...  بیشتر