کلیدواژه‌ها = مکتب کپنهاگ
تعداد مقالات: 4
1. داعش و امنیت ایران با تکیه ‌بر مکتب کپنهاگ

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 123-141

10.22054/qpss.2016.6800

یاسر اسماعیلزاد امامقلی؛ حسنعلی احمدی فشارکی


3. بحران سوریه و امنیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 125-152

اسداله مرادی؛ امیرمسعود شهرام نیا


4. مؤلفه های اساسی محیط امنیتی ایران و سوریه

دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 143-178

رضا سیمبر؛ روح اله قاسمیان