مؤلفه های اساسی محیط امنیتی ایران و سوریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

آنچه که در نوشته ی حاضر به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته، بررسی چرایی و دلایل تبدیل
شدن سوریه به یک مسئله ی مهم امنیتی برای ایران است. با توجه به روابط تاریخی بین ایران و
سوریه، ظهور بحران در این کشور، ایران را به تکاپویی سخت و سنگین برای مقابله با قدرت غرب
واداشته است چرا که کوتاهی در این امر بهایی گزاف را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه
خواهد داشت. مقاله ی حاضر چهار دلیل مهم را که به عنوان دلایل اهمیت امنیتی سوریه برای ایران
محسوب می شوند، مورد بحث و بررسی قرار داده است. سوریه به عنوان سد نفوذ سیاست های ضد
ایرانی آمریکا در خاورمیانه، هممرز بودن با حزبالله و اسرائیل، و همچنین به عنوان محلی برای
اتخاذ استراتژی دفاع – تهاجم ایدئولوژیک، و قرارگرفتن در محل تلاقی و اتصال دو ایدئولوژی
ایران اسلامی و ناسیونالیسم عربی می توانند عوامل اصلی شکل دهی به محیط امنیتی ایران و سوریه
باشند. سوریه به عنوان متحد ایران برای جلوگیری از دستبرد کامل منطقه توسط غرب، میتواند به
عنوان یک عامل کلیدی و با توجه به چهار مؤلفه ی ذکر شده، حمایت همه جانبه ی ایران از سوریه
را در خلال بحران سوریه توجیه و بازتعریف کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Main Components of Iran-Syrian Security Relations

نویسندگان [English]

  • Reza Simbar
  • Roohollah Ghasemian
چکیده [English]

The main focus of detailed discussions in this essay was studying the reasons
that caused Syria to turn into an important security issue for Iran. Given the
long history of relations between the two, the emergence of this crisis has
activated Iran heavily and roughly to prevent and confront the West's power
since lagging in this issue will impose heavy prices on the Islamic Republic of
Iran. The current essay has studied four important reasons for the security
importance of Syria to Iran; Syria as a dam against the infiltration of the US
anti-Iran policies in the Middle-East, Syria's common borders with Hezbollah
and Israel, Syria as a place for adopting ideological defense-invasion strategy
and its stance in the confluence point of the Islamic Iran and the Arab
nationalism ideologies can be the main elements for forming Iran-Syrian
security relations. As Iran's ally, Syria can be a key factor in preventing the
West's complete plundering of the region and given the four aforementioned
components, it can justify and redefine Iran's all-out support for Syria during the
crisis in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Security
  • Defense-invasion strategy
  • Liberal democracy
  • Arab nationalism
  • Copenhagen School