بررسی روند امنیتی‌سازی فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توسط لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا از منظر مکتب کپنهاگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران کارشناس دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

2 * استاد روابط بین المل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این مقاله در نظر دارد تا با استفاده از گزاره‌های مکتب امنیتی کپنهاگ به بررسی فعالیت لابی طرفدار اسرائیل در ایالات متحده آمریکا در جهت امنیتی ‌سازی فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تهدید قلمداد نمودن آن بپردازد. فرضیه مقاله بر این اساس است که رژیم صهیونیستی اسرائیل با بهره گیری از ظرفیت لابی گری در ایالات متحده آمریکا اقدام به امنیتی سازی فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران نموده و از این طریق تلاش نموده تا مانع پیشرفت برنامه هسته ای ایران گردد.
.
.
.
این مقاله در نظر دارد تا با استفاده از گزاره‌های مکتب امنیتی کپنهاگ به بررسی فعالیت لابی طرفدار اسرائیل در ایالات متحده آمریکا در جهت امنیتی ‌سازی فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تهدید قلمداد نمودن آن بپردازد. فرضیه مقاله بر این اساس است که رژیم صهیونیستی اسرائیل با بهره گیری از ظرفیت لابی گری در ایالات متحده آمریکا اقدام به امنیتی سازی فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران نموده و از این طریق تلاش نموده تا مانع پیشرفت برنامه هسته ای ایران گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Search the securitization of the nuclear activities of the Islamic Republic of Iran by the pro-Israel lobby in America from the perspective of the Copenhagen School

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Ali Alavi 1
چکیده [English]

This article intends to use the statements of the copenhagen security school for investigate activities of pro-Israel lobbies in the United States of America that Securitized the nuclear activities of the Islamic Republic of Iran. The hypothesis of this article is that the Zionist regime of Israel, had securitized Islamic Republic of Iran’s Nuclear Activities and Prevented Progress of Iran's nuclear Program
.
.

This article intends to use the statements of the copenhagen security school for investigate activities of pro-Israel lobbies in the United States of America that Securitized the nuclear activities of the Islamic Republic of Iran. The hypothesis of this article is that the Zionist regime of Israel, had securitized Islamic Republic of Iran’s Nuclear Activities and Prevented Progress of Iran's nuclear Program.
This article intends to use the statements of the copenhagen security school for investigate activities of pro-Israel lobbies in the United States of America that Securitized the nuclear activities of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copenhagen School
  • securitization
  • lobby
  • AIPAC
  • Zionist Israel
-         آقا بخشی، علی و افشاری راد، مینو.(1379). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: انتشارات چاپار.

-         بوزان، بری. ویور، الی.(1388). مناطق و قدرت­ها. ترجمه: عسگر قهرمان­پور. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-         بوزان، بری.(1378). مردم، دولت­ها و هراس. ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-         بوزان، بری؛ ویور، الی و دو ویلد، پاپ. (1386).چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت. ترجمه: علیرضا طیب. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-         تخشید، محمدرضا و علوی، سید محمد علی. (1393). «شبکه­های ذهن و قدرت رسانه­ها در بازنمایی غیرواقعی برنامه هسته­ای ایران». فصلنامه مطالعات راهبردی. سال هفدهم. ماه زمستان. شماره چهارم.

-         حسینی متین، سید مهدی.(1391). رویارویی آمریکا با ایران پس از جنگ سرد. تهران: انتشارات ابرار معاصر. آذرماه.

-         دهقانی فیروزآبادی، سید جلال. قرشی، سید یوسف. (1391). «نظریه و روش در مطالعات امنیتی کردن». فصلنامه مطالعات راهبردی. سال پانزدهم. ماه زمستان. شماره چهارم.

-         رنجبر، احمد. (1384). «نقش لابی­گری در فرآیند قانون‌گذاری و امکان قانونمند کردن آن». مجله پژوهش مجلس. سال 12، ماه زمستان. شماره 49-50،

-         سیمبر، رضا و نظری، کیانوش. (1393).«بررسی آیپک و تأثیر آن بر سیاست خاورمیانه­ای امریکا». فصلنامه پژوهش­های روابط بین­الملل. دوره نخست، ماه بهار. شماره یازدهم.

-         صدری افشار، غلامحسین؛ حکمی، نسرین و حکمی، نسترن. (1388).فرهنگنامه فارسی واژگان و اعلام. جلد سوم. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.

-         طباطبایی، سید علی. (1382). «خاستگاه­های قدرت یهودیان امریکا» در کتاب امریکا 3. تهران: انتشارات ابرار معاصرتهران.

-         عبداله خانی، علی؛ کاردان، عباس. (1390). رویکردها و طرح­های امریکایی درباره ایران. تهران: انتشارات ابرار معاصر تهران.

-         قرشی، سید یوسف. (1393). امنیتی شدن و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-         میرشیمر. جان جی. والت. استیون ام. (1392). لابی اسرائیل و سیاست خارجی امریکا: قدرت لابی صهیونیستی در امریکا. ترجمه: رضا منتظمی و مهران نصر. تهران: انتشارات خرسندی.

 

 

-          Trita Parsi, (2007), Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran, and the United States. Yale University Press.