اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1666
تعداد پذیرش 198
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1103
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 778

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 254
تعداد مشاهده مقاله 349355
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 397572
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 99 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 388 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 281 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 54 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 119 روز
درصد پذیرش 12 %