داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

داوران نشریه پژوهش های راهبردی سیاست

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
مرتضی ابراهیمی 1245698 دانشگاه محقق اردبیلی گروه علوم سیاسی ومعارف اسلامی
محمد ابوالفتحی استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
هادی آجیلی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیروس احمدی تربیت مدرس
بهرام اخوان کاظمی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
مسعود اخوان کاظمی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
علی آدمی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رجب ایزدی استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
عباس اسدی دانشیار، گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی اکبر اسدی هیات علمی گروه روابط بین الملل در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ناصر اسدی مشاور در شورای راهبردی روابط خارجی کارشناس سیاسی وزارت امورخارجه
علی اکبر اسدی 11 --------------------------
رضا اسلامی دانشیار، گروه حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محسن اسلامی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمد مهدی اسماعیلی استادیار ، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
اکبر اشرفی استادیار، گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علی اشرف امامی دانشیار، گروه ادیان و عرفان دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
اصغر افتخاری استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام. تهران، ایران
سیدعلی اکبر افچه استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رسول افضلی دانشگاه تهران
سید داود آقایی استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
جواد آقاجری استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمدجواد آقاجری دوم مدیر کل، بیمه مرکزی
علی رضا آقاحسینی استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان
محمدرضا اقارب پرست دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلام واحد شهرضا، اصفهان، ایران
حدیث اقبال دانشگاه علوم انتظامی
حدیث اقبال دوم استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
سید جواد امام جمعه زاده دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
بهرام امیراحمدیان استاد مدعو در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران/ استاد مدعو در دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، موسسه بیمه اکو
پرویز امینی استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
بهادر امینیان دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه وزارت خارجه، تهران، ایران
اردشیر انتظاری دانشیار، گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدمهدی انصاری
حجت اله ایوبی
تهمینه بختیاری دانش آموخته روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد بخشی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
احمد رضا بردبار دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
ابراهیم برزگر استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کیهان برزگر دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
حسن بشیر استاد، گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
احمد بیگلری پژوهش های راهبردی سیاست عضو هیئت علمی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اراک
سیمین بهبهانی دانش اموخته علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سجاد بهرامی مقدم استادیار روابط بین الملل دانشگاه گیلان
مجید بهستانی پژوهش های راهبردی سیاست استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
شهره پیرانی استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
خیراله پروین دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
ناصر پورابراهیم استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشنامه جهان اسلام
حسین پوراحمدی دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمد تقی پوریان استادیار، گروه جامعه شناسی دانشگاه فارابی، تهران، ایران
فرزاد پورسعید استادیار، گروه علوم سیاسی پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، ایران
نرگس تاجیک دانش آموخته دکتری، گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
یوسف ترابی دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
اکبر تقوی دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
محمد توحید فام دانشیار، گروه علوم سیاسی،دانشکده علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی،تهران،ایران.
مجید توسلی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
اصغر جعفری ولدانی استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ناصر جمال زاده دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
محمد جمشیدی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد حسین جمشیدی استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس
حسین جهان تیغ استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
محمدجعفر جوادی ارجمندی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
غلامعلی چگنی زاده دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
ابراهیم حاجیانی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
امیر محمد حاجی یوسفی استاد، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
مهدی حسنی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید محلاتی، قم، ایران
سیدمحمدرضا حسینی عضو هیات علمی
سعید حسن زاده دانش اموخته علوم سیاسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران
وحید حسین زاده استاد مدعو گروه روابط بین الملل، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)
سید مهدی حسینی متین وزارت امورخارجه - مدیربخش امریکای شمالی
جعفر حق پناه پژوهشکده مطالعات راهبردی
سید صادق حقیقت عضو هیأت علمی دانشگاه مفید
سمیه حمیدی 'گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
وحید خاشعی دانشیار مدیری بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدحسن خانی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
هادی خانیکی استاد، گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدباقر خرمشاد استاد، جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محسن خلیلی استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
غلامرضا خواجه سروی سیاست داخلی ایران استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جلیل دارا استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی دارابی استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحدمرکزی، تهران، ایران
محسن دیانت دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
آرین دانشمند استادیار، گروه سیاستگذاری عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی اصغر داودی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
جلال درخشه استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
مهدی رضا درویش زاده دومی دانشیار، گروه ریاضی و آمار دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابوالفضل دلاوری دانشیار، علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فائز دین پرستی استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
حسین دهشیار دانشگاه علامه طباطبائی
محمدرضا دهشیری عضو هیات علمی
سید جلال دهقانی فیروزآبادی استاد
مهدی ذوالفقاری اسادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
احسان رازانی استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران
میترا راه نجات استادیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
لیلا رحمتی پور دانش آموخته دکتری، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
مهدی رضایی استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین رفیع دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران ، بابلسر ، ایران
ابوذر رفیعی
عباسعلی رهبر دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عباسعلی رهبر مدیر گروه
حسن زارعی محمود آبادی استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
کیومرث یزدان پناه درو استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
احمدرضا یزدانی مقدم دانشیار، گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تهران، ایران
موسی زرقی استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
سید هادی زرقانی دانشیارٍ، گروه جغرافیای سیاسی . داشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
سیدقاسم زمانی استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بهاره سازمند دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
مصطفی ساوه درودی دانشگاه علوم و فنون دریایی
سجاد ستاری استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سجاد ستاری 12345 دانشگاه تهران
کاووس سیدامامی 1 دانشگاه امام صادق
سیدکاظم سیدباقری دانشیار، گروه معارف اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سیدابراهیم سرپرست سادات دانشگاه علامه طباطبائی
سیدابراهیم سرپرست سادات دوم استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران
بهنام سرخیل استادیار، علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
خلیل سردارنیا استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
حسین سلیمی استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا سیمبر استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
علیرضا سمیعی اصفهانی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
محمد سهرابی
محمدمحسن شارعی دانش آموخته دکتری، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مرتضی شیرودی دانشیار، گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)
محمد شفیعی فر استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران،تهران، ایران
رضا صابری استادیار، مطالعات فرهنگی، قوم شناسی، روابط قومی، ارتباطات انسانی، رسانه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا صدرا دانشیار، گروه فلسفه سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابوالفضل صدقی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
سید حمزه صفوی استادیار، گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدرضا ضیایی بیگدلی استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید مهدی طاهری استادیار جامعة المصطفی العالمیة و معاون پژوهش مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعة المصطفی(ص) العالمیة، تهران، ایران
فاطمه طاهرخانی استادیار، گروه علوم سیاسی، پژوهشکده اندیشه سیاسی انقلاب و تمدن اسلامی، تهران، ایران
غزاله طاهری عطار استادیار، گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
جواد طباخی ممقانی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدمحمد طباطبائی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدمحمدرضا طباطبائی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
سید علی طباطبائی پناه دانشگاه آزاد اسلامی
علی عابدی استادیار، گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مجید عباسی(اشلقی) دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی عباسی شوازی استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
سعید عبدالملکی استادیار، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
عبدالمطلب عبداله
عبدالمطلب عبداله دوم دانشیار، گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مجتبی عبدخدائی استادیار، روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد عزیزخانی استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
پوریا عسکری استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرهاد عطایی استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی اکبر علیخانی دانشیار، گروه مطالعات غرب اسیا و افریقای شمالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی علیزاده مدیر پژوهشی پژوهشکده مدیریت راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
محسن علوی پور استادیار، گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
زاهد غفاری دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
هدی غفاری استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اکبر غفوری استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه یزد یزد، ایران
محمد جواد غلامرضا کاشی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابوالقاسم فاتحی دانشیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین فرزانه پور استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
زهرا فروتنی استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
فاضل فیضی استادیار، گروه روابط بین الملل، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران
حشمت اله فلاحت پیشه استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
یحیی فوزی دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
فرهاد قاسمی دانشیار، گروه روابط بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
ارسلان قربانی استاد، گروه روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
نوراله قیصری استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی اصغر کیا استاد، گروه روزنامه نگاری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حجت کاظمی گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران.ایران
مراد کاویانی راد استاد، گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
نجمه کیخا استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علیرضا کریمیان عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
علی کریمی مله استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
عباس کشاورز شکری دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
مصطفی کواکبیان استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیداصغر کیوان حسینی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا کوهکن دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد گل محمدی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عبداله گنجی دانش آموخته دکتری، علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابوذر گوهری مقدم دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
صدیقه لک زایی استادیار، گروه معارف دانشگاه زابل، زابل، ایران
افشین متقی دانشیار، گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
منوچهر متکی معاون بین الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی، قم، ایران
حسن مجیدی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
توحید محرمی استادیار، گروه روابط بین الملل، پژوهشگاه فرهنگ وهنروارتباطات، تهران، ایران
فاطمه محمدی موسسه مطالعات معاصر ملل(ایران یوریکا)
منوچهر محمدی
محمود محمدی لرد دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محسن مدیر شانه چی دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
علی مرادزاده استادیار
سیدمحمد میرسندسی جامعه شناسی
علی مرشدی زاد دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
سیدحسن میرفخرائی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
داود میرمحمدی استاد، جامعه شناسی مرکز پژوهش های راهبردی وزارت کشور، تهران، ایران
سیدمحمدرضا مرندی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حسین مسعودنیا دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حمیرا مشیرزاده دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجتبی مقصودی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
ابراهیم مقیمی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
عباس ملکی دانشیار، گروه سیاستگذاری عمومی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
حمیدرضا ملک محمدی استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
مصطفی منتظری مدرس دانشگاه
ناصرعلی منصوریان دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران
داود مهدوی زادگان دانشیار، گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، ایران
سید رضا موسوی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مسعود موسوی شفایی
سیدرضا موسوی نیا استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
مجیدرضا مومنی دانشگاه
مجیدرضا مومنی دوم استادیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید امیر نیاکوئی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
سیدعبدالامیر نبوی دانشیار، گروه جامعه شناسی سیاسی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران
عباس نرگسیان دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حمید نساج دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمدصادق نصرت پناه استاد، علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
علی اشرف نظری دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
مرتضی نورمحمدی دانشگاه علامه طباطبائی
سید حمید هاشمی مدیر کارگروه
مهدی هدایتی شهیدانی استادیار ، گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
محمدجواد هراتی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
جعفر هزارجریبی استاد، گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدهادی همایون دانشیار، گروه معارف، هنر و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
حبیب هنری دانشیار، گروه تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران