نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانش آموخته روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

طی سال‌های اخیر تحولات عمده‌ای در منطقه خاورمیانه مشاهده شده است که علاوه بر ابعاد بین‌‌المللی، اتحادهای منطقه‌ای را نیز تحت تاثیر قرار داده است. اتحاد عربستان سعودی و ایالات متحده امریکا یکی از این اتحادها است که بر اثر تحولات جدید وجه اختلافی آن آشکار شده است. به علاوه اتهامات علیه عربستان سعودی در حوادث یازده سپتامبر 2001 متغیری با ابعاد بین‌المللی است که طی ماه‌های اخیر با بازگشایی پرونده و بررسی مجدد در کنگره امریکا به‌عنوان متغیر تشدید کنندهِ تنش بین دو کشور عمل کرده است.در این پژوهش تلاش می‌شود این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که سیاست‌های ایالات متحده در قبال تحولات ذکر شده که منشا آنها در منطقه خاورمیانه است، چه تاثیری بر روابط این کشور و عربستان سعودی گذاشته است؟ فرضیه‌ای این است که سیاست‌های ایالات متحده امریکا در قبال تحولات و پویایی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مرتبط با خاورمیانه منجر به واگرایی در روابط عربستان و امریکا بین سال‌های 2016-2010 شده است و جنبه‌های اختلاف‌آمیز و تنش‌زای آن را مشخص کرده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Explanation of the Reasons of Divergence in the US-Saudi Relations (2010-2016)

چکیده [English]

In recent years we have witnessed lots of changes in the Middle East that have international aspects and influenced regional coalitions. The US-Saudi coalition is one of these regional coalition which has been the source of contradictions due to the world changes. In addition to the mentioned variables, the events of 11/9 which Saudi Arabia had been accused of, international variable which has influenced the relations between the two states and getting the case under reconsideration in the Congress has played a determinative role in intensifying the tensions between them. This article seeks to discuss the US foreign policy toward these changes which are originated from Middle East and the effects applied to the US-Saudi relations. The premise which is going to be considered on behalf of this issue is the US policies toward the changes and regional and trans-regional dynamics related to Middle East which resulted in divergence between the US-Saudi relations in 2010-2016 has distinguished its controversial aspects. The research method of this article is desk study-documentary method.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saudi Arabia
  • America
  • divergence
  • Spring Arabic
  • nuclear deal
  • the Syrian crisis
الف- فارسی
-   اسدی، بیژن، (1381)، خلیج فارس و مسایل آن، تهران: سمت.
-   آدمی، علی و پیروزیان، الهه، (1390)، «تبیین راهبرد امنیتی ایالات متحده امریکا در قبال عربستان سعودی در دوران پساجنگ سرد»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بینالمللی، شماره 8.
-   باگت، گاودات، (1385)، «ژئوپلتیک جدید نفت ایالات متحده، عربستان سعودی و روسیه»، ترجمه زهرا پیشگاهی فرد، فصلنامه راهبرد، شماره 40.
-   برزگر، کیهان، (1394)، برجام و اثر آن بر سیاست منطقه‌ای ایران»، در:                  http://www.mazyar94.com/news/mazyar-news/69.
-   جعفری، حسین و ورزقانی، علی، (1389)،نومحافظه کاری و سیاست خارجی یکجانبه گرایانه امریکا، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-   حاجی یوسفی، امیرمحمد، (1383)، «امریکا و عربستان پس از اشغال عراق: سیاست پیشگیری دموکراتیک»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 34.
-   دهشیار، حسین، (1385)، «مثلث بقای دولت در عربستان سعودی: امریکا، مذهب و نفت»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 12.
-   دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال، (1390)، «واقعگرایی نوکلاسیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و پنجم، شماره 2.
-   صیقل، امین، (1382)، «مفهوم امنیت در خلیج فارس از نظر امریکا»، مجموعه مقالات چهارمین سمینار خلیج فارس، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت خارجه.
-   قربانی، فهیمه، (1386)، «تروریسم و دموکراسی‌سازی در سیاست خارجی امریکا در منطقه خلیج فارس پس از 11 سپتامبر: عربستان سعودی و کویت»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال چهاردهم، شماره 2.
-   کومار پاندی، سانحی و بهبودی نژاد، قدرت الله، (1394)، «پیامدهای توافق هسته‌ای بر سیاست‌های منطقه‌ای ایران»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و نهم، شماره 3.
-   مشیرزاده، حمیرا، (1384)، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت.
 
ب- انگلیسی
-       Al-Rasheed, Madawi, (2011), “Sectarianism as Counter-Revolution: Saudi Responses to the Arab Spring”, Studies in Ethnicity and Nationalism, Vol.11, No. 3.
 
-       Baxter, Kylie, and Kumuda Simpson, (2015), “The United States and Saudi Arabia through the Arab Uprisings”, Global Change, Peace & Security, Vol. 27. No.2.
 
-       Behestani, Majid&MehdiHedayati, (2014), “Twin Pillars Policy Engagement of Us-Iran Foreign Affairs during the Last Tow Decades of Pahlavi Dynasty”, Asian Social Science, Vol. 11, No. 2.
 
-       Boghardt .Lori Plotkin, (2014),”Saudi Funding of ISIS”, The Washington Institute.http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/saudi-funding-of-isis.
 
-       Chivers .C. J. and Eric Schmitt, (2013), “Saudis Step Up Help for Rebels in Syria WithCroatianArms”, The NewYork Times, February 25, http://www.nytimes.com/ 2013/ 02/26/world/ middleeast/ in-shift-saudis-are-said-to-arm-rebels-in syria. html? Page wanted= all&_r=0.
 
-       Chulov, Martin, (2014), “Barack Obama Arrives in Saudi Arabia for Brief Visit with UpsetArab Ally”, The Guardian, March 28. http:// www. theguardian. com/ world/ 2014/ mar/28/barack-obama-saudi-arabia-arab-ally.
 
-       Cooper, Michael, (2012), “US Diplomatic Response to the Arab Spring”, Policy Making in a Global Age.
 
-       Davis .J. Hirschfeld, (2016), Fight between Saudis and 9/11 Families Escalates in Washington, New York Times, http://www.nytimes.com/2016/09/22 /us/politics/9-11-saudi-bill-veto obama.html? action= click & content Collection= Politics & module= Related Coverage & region= End of Article & pgtype=article.
 
-       Delaney, jennifes, (2009), “The Unlik Partnership: the State of the Us- Saudi Relationship”, Hawaii Pacific University.
 
-       eia , (2015), “Crude Oil Proved Reserves”, Available at: www.eia.gov.
 
-       Fred.M. Shelley, (2011), “Orientalism, Idealism, and Realism: The United States and the Arab Spring”, The Arab World Geographer, Vol. 14, No. 2.
 
-       Gause, F. G, (2013), “Why the Iran Deal Scares Saudi Arabia” ,The New Yorker.http://www.newyorker.com/news/news-desk/why-the-iran-deal-scares-saudi-arabia.
 
-       Hubbard, B., & Worth, R. F, (2013), “Angry Over Syrian War, Saudis Fault US Policy”, New York Times, 25. http:// www.nytimes. com/2013/10/26/world/middleeast/saudis-faulting-american-policy-on-middle-east.html?_r=0.
 
-       Katzman, Kenneth & Paul K. Kerr, (2016), “Iran Nuclear Agreement”, Congressional Research Service.
 
-       Lobell, Steven E, et.al, (2009), Neoclassical Realism, the State and Foreign Policy, Cambridge: Cambridge University Press.
 
-       MacFarquhar. Neil, (2011), “Saudi Arabia scrambles to limit region’s Upheaval”, New York Times 27. http:// www. nytimes. com/ 2011/ 05/ 28/ world/ middleeast/ 28saudi.html?_r=0.
 
-       Naylor, Hugh, (2012), “Syria Rebels ‘Buy Arms with Gulf and US Help” ,The National, May 17,http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/syria-rebels-buy-arms-with-gulf-and-ushelp.
 
-       New York Times, (2016), “CIA Chief Opposes Bill Allowing 9/11 Suits Against Saudi Arabia”, http:// www. nytimes. com/ reuters/ 2016/ 09/28/ world/middleeast/28reuters-usa-sept11-saudi-cia.html.
 
-       Pollak, Josh, (2003), “Anti-Americanism in Contemporary Saudi Arabia”, Middle East Review of International Affairs.
 
-       René, Rieger, (2014), “In Search of Stability: Saudi Arabia and the Arab Spring”, Gulf Research Center.
 
-       Schweller, Randall L, (2003), “The Progressiveness of Neoclassical Theory of Underbalancing”, International Security, Vol, 29, No.2.
 
-       Staff, New steam, (2016), “U.S.-Saudi Relation”, council foreign relations.http://www.cfr.org/saudi-arabia/us-saudi-relations/p36524.
 
-       Stein, Jeff, (2014), “CIA Helped Saudi’s in Secret Chinese Missile Deal”, News week, January29.http://www.newsweek.com/exclusive-cia-helped-saudis-secret-chinese-missile-deal-227283.
 
-       Steinhauer, Jennifer,  (2016), “House Passes Bill Allowing 9/11 Lawsuits against Saudi Arabia; White House Hints at Veto”, New York Times, http:// www. nytimes. com/2016/09/10/us/politics/house-911-victims-saudi-arabia.html.
 
-       Yergin, Daniel, (2014), “The Global Impact of US Shale”,Project Syndicate, January 8.http://www.project-syndicate.org/commentary/daniel-yergin-traces-the-effects-of-america-s-shale-energy-revolution-on-the-balance-of-globaleconomic-and-political-power.