1. بررسی چگونگی مدیریت شکاف های قومی در کردستان جمهوری اسلامی ایران

یوسف ترابی؛ یوسفعلی مجیدی

دوره 3، شماره 11 ، زمستان 1393، ، صفحه 9-29

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران سرزمینی متشکل از اقوام، طوایف، تنوعات فرهنگی و اجتماعی گوناگون است که در زیر چتر هویت ایرانی­ بودن، زندگی مسالمت­ آمیز و برادرانه ­ای را در اغلب ادوار تاریخی تجربه کرده­اند و گاهی به دلیل مشکلاتی که اغلب ناشی از جهالت و نادانی، فقر، تبعیضات ناروا، ضعف مدیریتی نخبگان قدرت و مدیران سیاسی و دخالت­ های استعمارگران ...  بیشتر