همه‌پرسی 2017 ترکیه و آینده‌ی ثبات سیاسی و دموکراسی

نسا زاهدی؛ ابراهیم سرپرست سادات؛ سعید امینی

دوره 7، شماره 27 ، اسفند 1397، ، صفحه 173-197

https://doi.org/10.22054/qpss.2019.27661.1826

چکیده
  همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه، دوران تازه‌ای در صحنه تحولات داخلی ترکیه به حساب می‌آید. با پیروزی شکننده حزب عدالت و توسعه در همه‌پرسی 16 آوریل 2017، می توان مطالعه پیرامون این همه‌پرسی و تحولات ناظر به آینده دموکراسی در این کشور را مسأله‌ای دانست که ارزش بررسی بیشتری دارد. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از نظریه گردش نخبگان به عنوان ...  بیشتر

نوعثمانی‌گری در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه

ابوذر گوهری مقدم؛ رامین مددلو

دوره 5، شماره 17 ، شهریور 1395، ، صفحه 121-143

https://doi.org/10.22054/qpss.2016.4350

چکیده
  این مقاله بر آن است با احصا اصول نوعثمانی‌گری بر مبنای قرائت حزب عدالت و توسعه از آن و با تکیه بر متغیرهای ریشه‌ای، ارتباط مستقیم آن اصول را با مبانی نظری و اعتقادی این حزب نشان دهد. به همین جهت سه اصل محوریت ترکیه، مرزهای هویتی بین‌المللی و هویت شرقی-ارزش‌های غربی مورد شناسایی و ارتباط آنها با گروه‌های اجتماعی‌ای که حزب از میان ...  بیشتر

آثار فکری گولنیسم و جنبش نور در سیاست و حکومت ترکیه

حشمت اله فلاحت پیشه؛ صفر ولدبیگی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، ، صفحه 89-115

چکیده
  جنبش" گولن "در ترکیهی نوین، امروزه به عنوان یکی از جریانهای مهم فکری در دو حوزهی"اسلام مدنی" و " اسلام سیاسی" در آن کشور، و منطقهی خاورمیانه شناخته شده است. این جنبش،درصدد بهبود اوضاع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعهی ترکیه با استفاده از تفسیر رابطهای توأم بامدارا میان دین و سیاست، اقتصاد ملی و الگوی اسلام لیبرال در عرصههای سیاسی و مدیریتی ...  بیشتر