1. تحلیل روند منطقه‌گرایی در آمریکای لاتین بر اساس نظریه‏ های روابط بین‏ الملل

الهام رسولی ثانی آبادی

دوره 3، شماره 10 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-22

چکیده
  هدف اصلی این مقاله پرداختن به روند منطقه­ گرایی در آمریکای­لاتین به عنوان یکی از مناطق مهم و راهبردی جهان، از دیدگاه­ های مختلف نظری روابط بین‌الملل می­باشد. از همین رو این پژوهش از میان جریانات نظری روابط بین‌الملل دو دیدگاه نظری واقع­گرایی و لیبرالیزم را از جریان اصلی و دیدگاه سازه­انگاری را از جریان غیراصلی رشته به ...  بیشتر