1. رویکرد ناتو در قبال افزایش نقش و نفوذ ج.ا.ایران در خاورمیانه

سیدحسن میرفخرائی؛ خدائی مصطفی

دوره 9، شماره 32 ، بهار 1399، ، صفحه 93-124

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2019.36507.2140

چکیده
  به‌ دلیل رویکرد جمهوری اسلامی ایران در مقابل غرب و بویژه ایالات متحده آمریکا، ایران به عنوان بازیگری تهدیدساز شناخته شده و جایگاه مهمی در رویکرد امنیتی ناتو پیدا نموده است. نگرانی ناتو از گسترش نفوذ ایران در حوزۀ عربی که مصادیق آن را نفوذ در عراق، لبنان، سوریه، یمن و فلسطین اعلام می‌کنند، منجر به اتخاذ سیاست‌هایی از جمله گسترش ناتو ...  بیشتر