1. همه‌پرسی 2017 ترکیه و آینده‌ی ثبات سیاسی و دموکراسی

نسا زاهدی؛ ابراهیم سرپرست سادات؛ سعید امینی

دوره 7، شماره 27 ، زمستان 1397، ، صفحه 173-197

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2019.27661.1826

چکیده
  همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه، دوران تازه‌ای در صحنه تحولات داخلی ترکیه به حساب می‌آید. با پیروزی شکننده حزب عدالت و توسعه در همه‌پرسی 16 آوریل 2017، می توان مطالعه پیرامون این همه‌پرسی و تحولات ناظر به آینده دموکراسی در این کشور را مسأله‌ای دانست که ارزش بررسی بیشتری دارد. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از نظریه گردش نخبگان به عنوان ...  بیشتر