1. جهانی شدن و سیر تحول هویت عرب- افغان‌ها

سید حمزه صفوی؛ مجتبی نوروزی

دوره 9، شماره 35 ، زمستان 1399، ، صفحه 281-305

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2020.23422.1676

چکیده
  با حمله شوروی به افغانستان و به دنبالِ آن استخدام مجاهدین از تمامی جهان در نهایت شکل­گیری نطفه القاعده؛ جهان با پدیده جدیدی مواجه و شناخت ذات و ریشه‌های اقدامات این گروه به اولویتی جدی تبدیل شد. این نوشتار در پی شناخت روند شکل‌گیری و تحول هویتِ گروهی موسوم به عرب- افغان‌ها بعنوان ریشه شکل‌گیری القاعده و گروه‌های بنیادگرای اسلامی ...  بیشتر