1. تحلیل گفتمان دفاعیات رهبران جنبش 14 فوریه بحرین در دادگاه‌های نظامی آل خلیفه

علیرضا بیگی؛ حسن مجیدی؛ رامین ولی زاده میدانی

دوره 9، شماره 34 ، پاییز 1399، ، صفحه 243-266

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.24284.1710

چکیده
  رژیم آل­خلیفه با محاکمه رهبران عمدتاً شیعی سعی در مهار جنبش 14 فوریه 2011 بحرین داشته است. دفاعیات سیاسی مبارزان در دادگاه‌های این کشور را می‌توان عرصه دیگری از تداوم کنش سیاسی علیه رژیم تلقی کرد، به نحوی که محاکمه مبارزان انقلابی خود به عرصه رویارویی دو گفتمان موجود در بحرین تبدیل شد. این مقاله درصدد تبیین ­و تحلیل دفاعیات رهبران ...  بیشتر