1. آینده پژوهی گروههای تکفیری و تاثیر آنها بر منازعات منطقه ای در غرب آسیا

مسعود اخوان کاظمی؛ سید شمس الدین صادقی؛ ایوب پروندی

دوره 7، شماره 24 ، بهار 1397، ، صفحه 191-214

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.17850.1499

چکیده
  ظهور گروه‌های تکفیری سلفی بعنوان بازیگرانی غیر‌رسمی،بر ابهام در آینده منطقه غرب اسیا و شکل منازعات آن افزوده ‌است. سئوالات و ابهامات فراوانی پیرامون چشم‌انداز وضعیت منطقه غرب‌ اسیا در پرتو وجود گروه­های تکفیری تروریستی و آینده منازعات و بحران‌های این منطقه در هنگامه خارج شدن این گروه­ها از صحنه معادلات قابل طرح است. در پژوهش ...  بیشتر