1. تحلیل گفتمان دفاعیات رهبران جنبش 14 فوریه بحرین در دادگاه‌های نظامی آل خلیفه

علیرضا بیگی؛ حسن مجیدی؛ رامین ولی زاده میدانی

دوره 9، شماره 34 ، پاییز 1399، ، صفحه 243-266

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.24284.1710

چکیده
  رژیم آل­خلیفه با محاکمه رهبران عمدتاً شیعی سعی در مهار جنبش 14 فوریه 2011 بحرین داشته است. دفاعیات سیاسی مبارزان در دادگاه‌های این کشور را می‌توان عرصه دیگری از تداوم کنش سیاسی علیه رژیم تلقی کرد، به نحوی که محاکمه مبارزان انقلابی خود به عرصه رویارویی دو گفتمان موجود در بحرین تبدیل شد. این مقاله درصدد تبیین ­و تحلیل دفاعیات رهبران ...  بیشتر

2. تحلیل گفتمان اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

حسن مجیدی؛ محسن رحیمی نیا

دوره 7، شماره 25 ، تابستان 1397، ، صفحه 125-155

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.23133.1666

چکیده
  این می‌کوشد اشاره به زمینه‌های انتخابات ریاست ‌جمهوری دوره یازدهم، به بررسی گفتمان انتخاباتی حسن روحانی به منزله نامزد پیروز انتخابات بپردازد و به این سؤال پاسخ دهد که چگونه با روش تحلیل گفتمان، نحوه هژمونیک شدن گفتمان اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تبیین می‌شود؟ مدعای مقاله آن است که مؤلفه‌های گفتمانی نامزد پیروز در ...  بیشتر

3. گفتمان سکولار اقتدارگرا در مصر ؛از خیزش ژانویه 2011 تا2015

حسن مجیدی؛ جبار شجاعی

دوره 5، شماره 19 ، زمستان 1395، ، صفحه 217-240

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2017.7190

چکیده
  شکل گیری خیزش 2011 مصر،موجب شد تا نظامی از تداخل گفتمانی در این کشور شکل گرفته و نوعی از تقابل و تعامل را بین سکولارها با مسلک دموکراتیک و اقتدارگرایی و همچنین اسلام گرایان با دو مرام یادشده، شاهد باشیم.از این رو،شاهد شکل گیری مجموعه ای از گفتمان هاییم که در نزاع با هم، سعی در به حاشیه رانی رقیب و تثبیت نظام معنایی خود داشته اند.یکی از ...  بیشتر