1. دموکراسی اصولی در آرای استاد مطهری

سیدابراهیم سرپرست سادات

دوره 5، شماره 18 ، پاییز 1395، ، صفحه 67-88

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2016.6798

چکیده
  با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار مردم‌سالاری دینی، پرسش از پیشینه مباحث نظری سازگاری و یا ناسازگاری دین و دموکراسی به مسئله‌ای بنیادین در عرصه نظام‌سازی تبدیل شد؛ موضوعی که کمتر پاسخ آن از دل ‌اندیشه‌های اندیشه‌وران جریان فکری- سیاسی اسلام‌گرای دورة پهلوی دوم عرضه شده است. بااین‌حال، آیا می‌توان نظریه مردم‌سالاری دینی را ...  بیشتر