1. تحلیل گفتمان سخنرانی‌های حسن روحانی و دانلد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل به روش PDAM

حسن بشیر؛ محسن امین

دوره 8، شماره 28 ، بهار 1398، ، صفحه 207-238

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2019.31098.1945

چکیده
  سخنرانی سالانه رهبران سیاسی در مجمع ‌عمومی‌ سازمان ‌ملل از بارزترین فرصت‌ها برای اعضای این سازمان است تا رویکرد بین‌المللی دولت‌ متبوعشان را در تریبونی جهانی عرضه‌کنند. در مقاله حاضر ضمن به‌کارگیری روش‌های تحلیل ‌محتوا و تحلیل گفتمان تلاش ‌شده متن سخنرانی حسن‌ روحانی و دانلد‌ ترامپ در مجمع ‌عمومی سال2017م از حیث کمی ‌وکیفی ...  بیشتر

2. تحلیل گفتمان سرمقاله های کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی، درباره ی حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران (از 23خرداد تا 31تیر 1)

حسن بشیر؛ حمیدرضا حاتمی

دوره 2، شماره 6 ، پاییز 1392، ، صفحه 61-88

چکیده
  انتخابات دهمین دورهی ریاست جمهوری ایران نه تنها به لحاظ رقابت جدی دو جریان اصولگرا و اصلاحطلب از حساسیت ویژهای برخوردار بود، بلکه به لحاظ حوادثی که پس از آن رخ داد و نیز طیفبندی درونی اصولگرایان و اصلاحطلبان، نیازمند مطالعهی جدی است. در این مقاله تلاش شده است ناگفتهها و لایههای پنهان در گفتمان روزنامههای کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی ...  بیشتر