بررسی عوامل موثر بر روند جامعه پذیری سیاسی دانشجویان در ج.ا.ا 1

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

این مقاله به بررسی عوامل موثر بر روند جامعه پذیری سیاسی دانشجویان پرداخته است که طی
آن تأثیر تشکل های سیاسی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی (همچون احزاب و شخصیت های
سیاسی) و همچنین سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر این روند مورد مطالعه قرار
گرفته است. اطلاعات پژوهش نیز با روش پیمایشی، از نمونه ای با حجم 1210 نفر از میان
دانشگاه های دولتی سراسر کشور با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و جمع آوری شده و تحلیل
در سال 1392 انجام شده است. spss آن ها نیز با نرم افزار
نتایج مربوط به بررسی این فرضیات نشان م یدهد که تشکل های سیاسی درو ن دانشگاهی
تأثیری مثبت بر روند جامعه پذیری سیاسی دانشجویان داشته است و تشکل های سیاسی
برون دانشگاهی همچون احزاب و شخصیت های سیاسی نتوانسته اند تأثیرگذاری عمده ای بر این
روند داشته باشند. همچنین سیاست ها و برنامه های وزارت علوم نیز نتوانسته اند روندی غالب در
جامعه پذیری سیاسی دانشجویان داشته باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Factors Influencing the Process of Political Socialization of Students in Islamic Republic of Iran1

نویسندگان [English]

  • Jafar Hezar Jaribi 1
  • Gholam Reza Karimi 2
  • Abbas Farhadi 2
چکیده [English]

This paper examines the Factors influencing the process of political
socialization of students. Effects of the political parties within the university and
outside the university (such as political parties and political figures); and the
policies of the Ministry of Science, Research and Technology, on the process of
political socialization of students has been studied. Details of the survey have
been collected from a sample size of 1210 individuals among public universities
nationwide and purified with the method of Stratified sampling. Data analysis
was also performed with "SPSS" software in 1392.
The results of the study revealed these assumptions: The political parties within
the college had a positive impact on the process of political socialization; and
off-campus parties and political organizations such as parties and political
figures and the policies of the Ministry of Science, Failed to have a major impact
on political socialization of students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Socialization
  • students
  • Organizations and political institutions
  • Political figures