دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 9-216 (فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست شماه 9 مربوط به تابستان 1393 (چاپ بهمن ماه 1393 )) 
1. آرمان جهانی اسلام در اندیشه ی فرهنگی انقلاب اسلامی

صفحه 9-26

مهدی ناظمی اردکانی؛ مهدی داودی؛ احمدعلی امامی


2. فرهنگ سیاسی مطلوب در فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر

صفحه 27-63

غلامرضا خواجه سروی؛ حسن زارعی محمود آبادی