فْهم هرمونتیکی عقل و دین در ساحت گفتمانی تجدید حیات اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

فهم هرمونتیکی، مساله و معمای فهم را در هر منوتیک مدرن پاسخ می دهد و این امر حاصل تعامل فهم با عمل و زبان است با تاکید بر تحولات صورت گرفته  در ساخت جامعه و سیاست ابعاد فهم هرمونتیکی عقل و دین  از منظر رویه های شناخت انسانی اهمیت زیادی می یابد نکته قابل ملاحظه این است که اجزا عقل و دین در هر منظر معرفت شناسانه متفاوت است  و تنها می توان به عنوان یبک متد اجمالی متوالی در فهم از ان ها کمک گرفت در این مقاله در پی اثبات  این فرضیه هستیم که با توجه به روز امدشدن عقل و دین میان برداشت های معاصر از عقل و دین با برداشت های قدیمی تحول رخ خواهد داد که اقتضائات زمان و مکان را درک موضوعات مرتبط با ساحت اجتماعی و سیاسی عقل و دین یاری می کنمد فهم اندیشمندان جدید اهل سنت در تداوم نظریه مقاصد شریعت و فهم اجتهادی  شریعت  نیز در فهم اندیشمندان شیعه قرار میگیرد از نگاه روشی مبتنی بر گفتمان تجدید حیات اسلام با تغییر فهم از دین به مثابه یک امر اجتماعی و چند بعدی بر کرامت مداری انسان تجدید سنن الهی و همراه با عقلانیت منبعث از وحی توجه خاصی می نماید 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hermeneutic Understanding of Reason & Religion in the Context of Islam Revitalization discourse

نویسنده [English]

  • Abbasali Rahbar
چکیده [English]

Hermeneutic understanding of the problem and understanding the dilemma of modern hermeneutics, and it responds with an understanding of the interaction between action and language. With emphasis on the developments made in the realm of politics, reason and religion from the perspective of hermeneutic understanding human cognitive processes is very important. Bearing in mind that this is a significant component in any sense of reason and religion are different epistemological and can only be used as a quick method to help them understand. This article looking for this hypothesis that being update with Contemporary conceptions of reason and religion, reason and faith between the old perception of change will occur with time and space requirements in understanding the reason religion helps. Sunni scholars to understand the new law and understand the intentions of the continuity theory of jihad in understanding Sharia scholars are Shia. Based on a view of discourse, dialogue with the understanding of the Islamic resurgence of religion as a social issue and multidimensional focus on the dignity of man, and divine traditions with renewed attention to rationality derived from revelation