نویسنده = پرویز شریفی
تعداد مقالات: 1
1. برجام و تأثیر آن بر کنش‌های اقتصادی عربستان سعودی در مقابله با ایران

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 97-119

10.22054/qpss.2018.23296.1673

غلامرضا کریمی؛ سید علی منوری؛ سعید میرترابی؛ پرویز شریفی