بررسی تاثیر رخداد سیاسی بر عاملیت اجتماعی شخصیت رهبری مطالعه موردی انتخابات ریاست‌جمهوری 1388

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

چکیده
مقاله حاضر با رویکرد عاملیت اجتماعی و با تمرکز بر یک مجموعه نمونه از بیانات مقام رهبری در زمان قبل و بعد از انتخابات سال 1388 به عنوان یکی از پرحاشیه‌ترین رخدادهای سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران، در صدد بررسی این مسئله است که آیا رخدادهای سیاسی برهه انتخابات 1388 بر رویکرد سیاسی شخصیت رهبری تاثیر داشته است؟ فرضیه تحقیق این است که ساختار و کنش سیاسی متاثر از عاملیت اجتماعی شخصیت رهبری است و نه بالعکس. در مطالعه از روش تحلیل گفتمان و تحلیل مضمون مجموعه 30 سخنرانی مقام رهبری قبل و بعد از انتخابات سال 1388 استفاده شده است. مقاله در نهایت اثبات کرده است از نظرِ مبانی تغییری در گفتمان رهبری رخ نداده است و مواضعِ رهبری قبل از انتخابات و پس از آن با یک رویکرد واحد دنبال شده است و بنابراین، فرضیه تحقیق تائید شده است. با این حال مطالعه نشان دهنده وجود تفاوت‌هایی در روش واکاوی مسائل و نه در شیوه مواجهه با خود موضوع در گفتار رهبری در این دو برهه زمانی رخ داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scrutiny of the Effect of Political Event on the Social Agency of Leadership Personality Case Study of the Presidential Election of 2009 in Iran

نویسنده [English]

  • saleh eskandari 1
چکیده [English]

Abstract
Based on social agency approach and by focus on a set of Supreme Leader's statements before and after the presidential election of 2009 in Iran as one of the most controversial political events after the Islamic Revolution in Iran, this article seeks to answer to this main question: Is the political events in the presidential election of 2009 had an impact on the nature of the political approach of the leadership’s personality? The research hypothesis is that the political structure and action are influenced by the social agency of the leadership character and not vice versa. The methods used in this research are discourse analysis and thematic analysis of 30 cases of the Iran Supreme Leader's speech before and after the election of 2009. The paper demonstrates the fundamental change has not occurred in the discourse and position of the Supreme Leader before and after the election. However, differences in the method of analysis of issues and not in deal with the issue itself has occurred in the dialogue of the leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ayatollah Khamenei"
  • "Iran's Election of 2009"
  • "Policical structure"
  • "Social agency"