نظام معرفت شناسی آیت الله خامنه ای در تحلیل مسائل اجتماعی سیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم(ع)، پژوهشگر سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ق)

2 استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

ریشه چیستی، چرایی و چگونگی اندیشه رهبران اجتماعی سیاسی در نظام معرفت‌شناسی آنان نهفته است. فهم این نظام، کمک می‌کند تا حلقه‌های موثر در تحلیل مسائل سیاسی از دیدگاه افراد شناخته شود. با وجود آثار علمی متعدد درباره اندیشه‌های آیت الله خامنه‌ای تاکنون اثری به طور خاص نظام معرفت‌شناسی وی را در تحلیل مسائل اجتماعی سیاسی بررسی نکرده است. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی با رویکردی معرفت‌شناسانه در صدد کشف نظام معرفت‌شناسی آیت الله خامنه‌ای در مسائل اجتماعی سیاسی برآمده است. در پاسخ به این پرسش که آیت الله خامنه‌ای با چه معیاری به تحلیل مسائل سیاسی می‌پردازند به این نتیجه می‌رسیم که نظام معرفت‌شناسی ایشان  با اتکا به فرآیند چهارگانه‌ شناخت یعنی، امکان شناخت قضیه‌های سیاسی، قابلیت پذیرش صدق و کذب قضایای سیاسی، امکان تشخیص قضیه سیاسی صادق از کاذب و ارتباط بین قضایای سیاسی به تحلیل مسائل می‌پردازد. مهمترین وجه تمایز نظام معرفتی وی با سایر تحلیل‌گران سیاسی در ترکیب داده‌های تجربی با سنجش‌های عقلانی و تطبیق وحیانی است.   
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epistemological System of Ayatollah Khamenei in Analyzing Sociopolitical Issues

نویسندگان [English]

  • Hossein mircheraghKhani 1
  • masood MoeiniPour 2
1 دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم(ع)، پژوهشگر سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ق)
2 استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)
چکیده [English]

The root of the nature, the reasons and the quality of sociopolitical leaders' thought is hidden in their epistemological system. Understanding this system helps to recognize the influential components in analyzing sociopolitical issues from the viewpoint of the person. Although there are many scientific works regarding the thoughts of Ayatollah Khamenei, there has not been a work which investigates his epistemological system in analyzing sociopolitical issues.  Using a descriptive-analytical method and having an epistemological approach, seeks to discover the epistemological system of Ayatollah Khamenei in sociopolitical issues. In answering the question that what criteria Ayatollah Khamenei uses in analyzing sociopolitical issues, we came to the conclusion that his epistemological system analyzes the sociopolitical issues by relying on the four processes of recognition that is the possibility of recognizing political issues, the capability of accepting the truth or falsehood of political events, the possibility of recognizing the true political event from the false one and the relationship between political events. The most important distinction of his epistemological system from that of other political analysts is the combination of experiential data with logical evaluations and revelational adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemology
  • Thought
  • System
  • cognition
  • Political
  • social
  • Ayatollah Khamenei
-    قرآن کریم.
-    پاتریک هوتون، دیوید، (1393)، روان‌شناسی سیاسی، وضعیت‌ها، اشخاص و قضایا، چاپ اول ترجمه سعید عبدالمالکی، تهران: دانژه.
-    های، کالین، (1390)، در آمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، ترجمه احمدگل محمدی، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
-    گودین رابرت ای، تیلی چارلز، (1390)، تحلیل سیاسی بر تکیه بر شرایط و زمینه ها، ترجمه رضا سیمبر، چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
-    اشمیت، کارل، (1395)، مفهوم امر سیاسی، ترجمه یاشار جیرانی و رسول نمازی، چاپ دوم، تهران: قنفوس.
-    حقیقت، صادق، (1394)، روش شناسی علوم سیاسی، چاپ چهارم، قم: دانشگاه مفید.
-     مارش دیوید، جری استوکر، (1378)، روش و نظریه در علوم سیاسی، تهران: چاپ ششم، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-    غضنفری، کامران، (1384)، آمریکا و براندازی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: عقیدتی سیاسی ارتش.
-    متقی، ابراهیم، پوستین چی زهره، (1390)، الگو و روند در سیاست خارجی ایران، چاپ اول، قم: دانشگاه مفید.
-    فولر، گراهام، (1373)،  قبله عالم: ژئوپلیتیک ایران، ترجمه عباس مخبر، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.
-    بلیکی، نورمن، (1391)، پارادایم‌های تحقیق در علوم انسانی، ترجمه حمید رضا حسینی و همکاران، چاپ اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
-    نش، کیت، (1393)، جامعه شناسی سیاسی معاصر جهانی شدن، سیاست و قدرت، ترجمه حسین بشیریه، چاپ دوازدهم، تهران: کویر.
-    فیاضی، غلامرضا، (1386)، درآمدی بر معرفت شناسی، چاپ اول، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
-    گنجی، حمزه، (1391)، روان‌شناسی عمومی، چاپ شصت یکم، تهران: نشر ساوالان.
-    وحیدی، شهاب الدین، (1387)، عقل در ساحت دین- رابطه عقل و دین در آثار ملاصدرا، چاپ دوم، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
-    موزر، پل و مولدر و تروت، (1387)، درآمدی موضوعی بر معرفت‌شناسی معاصر، ترجمه رحمت الله رضایی، چاپ دوم، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
-    مشکات، عبدالرسول و جمعی از نویسندگان، (1391)، فرهنگ واژه‌ها، چاپ دوم، تهران: سمت.
-    خسروپناه، عبدالحسین، (1388)، جریان‌شناسی فکری ایران معاصر، چاپ اول، قم: مؤسسه فرهنگی حکمت نوین اسلامی.
-    مطهری، مرتضی، (1372)، مجموعه ‏آثار استا دشهی دمطهرى، چاپ اول، تهران: صدرا.
-    فعالی، محمد تقی، (1377)، درآمدی بر معرفت‌شناسی معاصر و دینی، چاپ اول، قم: معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی.
-    جوادی آملی، عبدالله، (1381)، نسبت دین و دنیا بررسی و نقد نظریه سکولاریسم، چاپ اول، قم: اسرا.
-    حسین زاده، محمد، (1388)، الف، معرفت شناسی؛ زیرساخت‌ها، چاپ دوم، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
-    حسین زاده، محمد، (1385)، مبانی معرفت دینی، چاپ اول، قم: مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
-    حسین زاده، محمد، ب، (1390)،  نگاهی معرفت شناختی به وحی، الهام، تجربه دینی و عرفانی و فطرت، چاپ اول، قم: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره).
-    شیرازی، صدرالدین محمد، (1981)، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، بیروت: ج 6.
-    دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای، قابل دسترسی در تارنمای:
 http://farsi.khamenei.ir/speech،24شهریور1397.
-    بخارایی زاده، سید مهدی، (1378)، مفاتیح الحکمه مجموعه موضوعی بیانات مقام معظم رهبری، چاپ اول، تهران: سنا.
-    مرکز تحقیقات اسلامی نماینده ولی فقیه در سپاه، (1378)، آمریکا از دیدگاه مقام معظم رهبری، چاپ اول، قم: محدث.
-    رشید زاده، فتح الله، (1393)، تبیین فرازهای از اندیشه‌های نظامی دفاعی فرماندهی کل قوا، ج2، چاپ اول، تهران: دانشگاه افسری امام علی (ع).
-    خامنه‌ای، سید علی، (1390)، معارف انقلاب اسلامی، به کوشش علیرضا مختارپور قهرودی، چاپ دوم، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.
-    احمدی، مجتبی و همکاران، (1389)، از تهاجم فرهنگی تا جنگ نرم: واکاوی مختصات منازعه در کلام رهبری، چاپ سوم، تهران: کیهان.