کلیدواژه‌ها = انتخابات
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت انتخابات در ایران؛ کیفیت و ارزیابی اجرا

دوره 4، شماره 13، پاییز 1394، صفحه 9-34

نوراله فیصری؛ دانیال طاهری فدافن؛ مهدی باقری فارسانی