سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فرم‌ اشتراک نشریه‌ پژوهش‌ های راهبردی سیاست

حق‌ اشتراک سالانه‌ (۴ شماره‌):

مؤسسات‌ و اشخاص   244000ریال

 

لطفاً مبلغ‌ مذکور را به‌ حساب‌ شمارۀ‌ ۹۸۷۲۲۸۹۰ بانک تجارت‌، شعبۀ‌ شهید کلانتری،‌ کد ۹۸۵ به نام‌دانشگاه‌ علامه‌ طباطبائی‌ واریز و اصل‌ فیش‌ بانکی‌ را به‌ همراه‌ فرم‌ اشتراک‌ به‌ نشانی‌: تهران‌- بلواردهکده‌ المپیک، تقاطع‌ بزرگراه‌ همّت‌، سازمان‌ مرکزی‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌، دانشکدۀ‌ حقوق ‌و علوم‌ سیاسی‌، دفتر نشریه‌ ارسال‌ نمائید.

کد پستی: ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱

صندوق‌ پستی: ۸۴۷۷-۱۴۱۵۵

تلفن‌: ۴۴۷۳۷۶۱۵-۰۲۱

E-Mail: allamehgenlaw@atu.ac.ir

 

 

-----------------------------------------------------------------

مشخصات‌ مشترک

نام‌ و نام‌ خانوادگی‌:                                      میزان‌ تحصیلات‌:     

پست‌ الکترونیکی‌:                                          شغل:                                       

تاریخ‌ شروع‌ اشتراک‌: ............................ از شماره‌ ............ ویژه‌ سیاست‌ .............. ویژه‌ حقوق‌ ...........

نشانی‌ کامل‌:

صندوق‌ پستی‌:                          

کد پستی‌:

تلفن‌:

 

تاریخ‌ و امضاء