نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

تاریخ معاصر استان خوزستان در اثر وجود برخی مشکلات اقتصادی، زیست‌محیطی، فرهنگی در داخل و مداخلات تاریخی عوامل بیرونی با مسائل تجزیه‌گرایی قومی، معضلات امنیتی و برخی جرائم و ناهنجاری‌های سیاسی ـ اجتماعی پیوند خورده است. استمرار برخی معضلات داخلی و تبلیغات رسانه‌ای جبهه‌ی عربی و فرامنطقه‌ای باعث تحریک و تهییج معترضان قومی و به‌دنبال آن پیوند تفکرات قومیت‌طلبی با اندیشه‌های وهابیت و تکفیری‌ها در مناطقی از این استان انجامید. براین اساس هدف اصلی پژوهش شناسایی مؤلفه‌های مؤثر در گرایش جوانان شیعی اهواز به تفکرات سلفی ـ تکفیری و انجام برخی رفتارهای تروریستی در بخش-هایی از این استان بود. پژوهش از نوع رویکرد کیفی و مبتنی بر نظریه‌ داده‌بنیاد انجام شد. جامعه‌ی آماری شامل افراد گرایش یافته به این تفکرات و صاحب‌نظران مطلع در مورد مسئله بود که به شیوه هدفمند انتخاب و پس از 17 مورد مصاحبه عمیق، اشباع نظری محقق گردید. در ادامه با تکیه‌بر رویکرد نظام‌مند داده‌بنیاد و فرآیند کدگذاری باز، محوری و گزینشی، الگوی پارادایمی تحقیق محقق گشت. نتایج و یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که مؤلفه‌های فرهنگی، اقتصادی، رسانه‌ای، جغرافیایی و بیرونی نقش اصلی و مؤلفه‌های روان‌شناختی و سیاسی نقش تسهیلگر را در گرایش جوانان به این تفکرات بر عهده داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological explanation of the effective factors of the tendency towards Salafism in Khuzestan province ( Case Study youth of Ahvaz city )

نویسنده [English]

  • Abdolah Moradi 2

2 Assistant Professor of International Relation at Supreme National Defense University

چکیده [English]

The contemporary history of Khuzestan province is intertwined with issues such asethnic segregation, security problems and some crimes and socio-political anomalies due to some economic, environmental, cultural and domestic problems as well as foreign historical interventions. The persistence of these internal problems, as well as the media propaganda of the Arab and trans-regional countries, has provoked the ethnic protesters, which has provided the ground for linking the thoughts of the ethno centrists with the ideas of Wahhabism and Takfiri in parts of this province. The main aim of this research was to identify effective components in tendencyof shiite-youth towards Salafi-Takfiri thoughts in some parts of khuzestan province. The research was a qualitative approach, coducting based on data-based theory. Statistical population included people oriented to these thoughts and informed pundits who were purposefully selected. The results were obtained after17 deep interviews. Then, relying ona systematic data-based approach and open coding process, pivotal and selective, the paradigm model of the research was realized. The results and findings of the study indicated that cultural, economic, media, geographical and external components have played a major role and psychological and political components have played a facilitating role inthe tendency of young people to these thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Salafism
  • Takfiri
  • Ethnicism
  • Ahwaz Youth
  • Effective Factors