تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر گرایش به سلفی‌گری در استان خوزستان (موردمطالعه جوانان شهر اهواز)

سیدزکریا محمودی رجا؛ عبداله مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2021.56368.2693

چکیده
  تاریخ معاصر استان خوزستان در اثر وجود برخی مشکلات اقتصادی، زیست‌محیطی، فرهنگی در داخل و مداخلات تاریخی عوامل بیرونی با مسائل تجزیه‌گرایی قومی، معضلات امنیتی و برخی جرائم و ناهنجاری‌های سیاسی ـ اجتماعی پیوند خورده است. استمرار برخی معضلات داخلی و تبلیغات رسانه‌ای جبهه‌ی عربی و فرامنطقه‌ای باعث تحریک و تهییج معترضان قومی و به‌دنبال ...  بیشتر

تاثیر نظام ادراکی نخبگان سیاسی بر سیاست خارجی اسرائیل؛ مطالعه موردی: بنیامین نتانیاهو

جواد عرب عامری؛ محسن اسلامی؛ سید مسعود موسوی شفایی؛ محمد حسین جمشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2021.61786.2871

چکیده
  بنیامین نتانیاهو اصلی‌ترین چهره صحنه سیاسی اسرائیل طی یک دهه گذشته به شمار می‌رود. از آنجایی که وی سهم مهمی در شکل دادن به رفتار و تصمیمات سیاست خارجی این رژیم در صحنه بین‌المللی داشته است، این پژوهش می‌کوشد سبک رهبری و خصایص شخصیتی وی را به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار و در عین حال مغفول مانده در تحلیل رفتار سیاست خارجی اسرائیل ...  بیشتر

نقش سلبی و ایجابی ساختار دو قطبی در تشدید بحران سوریه (2021-2011)

سیدرضا موسوی نیا؛ سید محمد امین آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2021.61896.2875

چکیده
  در ایجاد و تشدید بحران های بین المللی و از جمله بحران سوریه متغیّرهای متعددی مثل هویت، نهاد، ژئوپلیتیک و.. دخالت دارند. به باور نئورئالیست ها رابطه مستقیمی بین ساختار نظام بین الملل، ثبات، تعارض و بحران وجود دارد و بر اساس این که نظام بین الملل از چه ساختاری برخوردار باشد، ماهیت بحران ها، پیامدهای‌ آنهـا‌، نحـوه‌ مدیریت و نیز الگوی ...  بیشتر