1. شناسایی تفکر عمیق ذهنی بازار سیاسی ایران از برند ایده آل ریاست جمهوری با استفاده از تکنیک زیمت

زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمد حسین قورچانی خوزانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2020.51388.2507

چکیده
  در نظام‌های سیاسی، رقابت میان بازیگران سیاسی با هدف دستیـابی بـه قـدرت و اثرگذاری بر تصمیمات رای‌دهندگان بـه نحـوه بازاریـابیُ فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی‌ آن‌ها در برابر افکار عمومی بستگی دارد. عدم شناخت عمیق ذهنیت و تصویر مردم نسبت به سیاست‌مداران و عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای سیاسی و اجتماعی مردم باعث به وجود آمدن مشکلاتی ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سیاسی و ارزش ویژه برند احزاب سیاسی بر تعهد و وفاداری رأی‌دهندگان در ایران (مورد مطالعه شهروندان واجد شرایط رأی‌گیری در شهرستان تهران)

باقر عسگرنژاد نوری؛ قاسم زارعی؛ الله یار بیگی فیروزی؛ جاوید نوری نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2020.54337.2613

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی و تعیین تأثیر آمیخته بازاریابی سیاسی و ارزش ویژه برند احزاب سیاسی بر تعهد و وفاداری رأی‌دهندگان در ایران می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شهروندان واجد شرایط رأی‌گیری در شهرستان تهران در سال 1396 می‌باشند. برای این منظور تعداد 384 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این ...  بیشتر

3. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی شهروندان (موردمطالعه: مشارکت قوم ترکمن در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری)

سیدزکریا محمودی رجا؛ غلامرضا خواجه سروی؛ محمدباقر خرمشاد؛ عباسعلی رهبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2021.51189.2499

چکیده
  شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر رفتارانتخاباتی گروه‌های قومی و کم و کیف مشارکت سیاسی ـ اجتماعی آن‌ها ازجمله مسائلی است که امروزه اغلب نظام‌های سیاسی دنیا به‌طور اخص جوامع کثیرالاقوام و متکثر فرهنگی مذهبی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مسئلۀ پژوهش، تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر در رأی‌دهی قوم ترکمن به گفتمان اعتدال در انتخابات دوازدهم ...  بیشتر

4. دست‌‌کاری نمادها در فرصت سیاسی انتخابات: تحلیل کنش‌های قوم‌گرایانه نمایندگان ارومیه و تبریز در دوره دهم مجلس شورای اسلامی

فائز دین پرست؛ سامره پاریاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2020.44677.2386

چکیده
  انتخابات، اعم از ریاست‌جمهوری و مجلس نقش مهمی در صور‌‌ت‌بندی گفتمان‌های سیاسی و شکل‌گیری مطالبات شهروندی داشته است. هدف این پژوهش، تبیین طرح مطالبات قومی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو شهر ارومیه و تبریز به عنوان مرکز استانهای آذربایجان غربی و شرقی در دوره دهم است. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق تصاویر، شعارها، سخنرانی ...  بیشتر

5. نقش های ملی و سیاست خارجی ایران: تحلیل کمی مصاحبه ها و سخنرانی های شهید بهشتی

علی باقری دولت ابادی؛ سارا رضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2020.49866.2451

چکیده
  درخصوص دیدگاههای شهید بهشتی در حوزه عدالت، آزادی، اقتصاد و حکومت آثار فراوانی منتشر شده است اما در هیچ اثری به سیاست خارجی مورد نظر ایشان و نقش هایی که این سیاست خارجی باید برعهده گیرد اشاره ای نشده است. با توجه به موقعیت و جایگاه سیاسی شهید بهشتی در سال های اول انقلاب، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که شهید بهشتی چه نقش‌های ملی را برای ...  بیشتر

6. تحلیل تاثیر سازه شخصی محمود احمدی نژاد بر قالب‏ بندی و الگوی تصمیم‏ گیری پرونده هسته‏ ای درچارچوب تئوری جورج کِلی

حمید احمدی نژاد؛ سعید وثوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2020.49927.2454

چکیده
  سیستم سازه‏های شخصی سیاستگذار یکی از مهمترین قالب‏های شناخت رفتار، کنش و تصمیم‏گیری او است. درواقع اگرچه عوامل متعددی در نوع فهم و تصمیم‏گیری یک موضوع از سوی یک رهبر تاثیر دارند اما بدون شک سازه‏های شخصی به معنای ادراک، ارزش و باورهای او نقش بی‏بدیلی در این فرآیند دارد. بنابراین فهم بازنمایی پرونده هسته‏ای ایران و الگوی ...  بیشتر

7. جامعه‌شناسی تاریخی قرارداد اجتماعی در جهان عرب

مهدی زیبائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2020.50068.2456

چکیده
  ناآرامی های اخیر در جهان عرب که به مانند موج پیشین از شمال افریقا آغاز شد و به طور محدود دولت های عراق و لبنان را در بر گرفت، ضرورت توجه مجدد به مناسبات بین دولت و جامعه در کشورهای عرب را برجسته می‌سازد. به طور کلی، قرارداد اجتماعی در جهان عرب از دوره پسا استقلال تا بروز ناآرامی های عربی بیانگر وجود سه دوره متفاوت از منظر کیفیت رابطه ...  بیشتر

8. سیاست خارجی لیبی در دوران قذافی: از مقابله‎جویی تا مشارکت جویی داوطلبانه با غرب

مجید عباسی(اشلقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2020.52744.2567

چکیده
  تحولات سیاسی موسوم به بیداری اسلامی که از سال 2011 به بعد خاورمیانه عربی را فراگرفت، در یک مورد با دخالت نظامی غرب در قالب نیروهای ناتو به سرنگونی رژیم سیاسی حاکم در لیبی منجر شد. این دخالت نظامی در حالی بود که از یک دهه پیش، رژیم قذافی در چرخش قابل توجهی در سیاست‎خارجی خود از جهت‎گیری ضدغربی به سمت مشارکت داوطلبانه با غرب متمایل گردیده ...  بیشتر

9. اصول راهبردی سیاست‌گذاری مواجهه با کرونا به مثابه مسأله بدخیم سیاستی

مرضیه سادات الوند؛ ابوالفضل قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2021.56247.2692

چکیده
  فهم سلامت یک مسأله‌ی زیستی، روانی - اجتماعی است و به اقدامات پیچیده سیاستی و حضور ذی‌نفعان متنوع آن در فرآیند سیاست‌گذاری سلامت نیاز دارد. برخلاف رویکرد سنتی فهم سلامت که تقلیل‌گرا و پزشکی بود، رویکرد جدید، چندبعدی و چندسطحی است و به‌عبارتی، نگرش به سلامت را پدیده‌ای می‌بیند که وابسته به متغیرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ...  بیشتر