1. اقتصاد سیاسی خطوط لوله انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز

هادی آجیلی؛ محمدرضا بهادرخانی

دوره 3، شماره 10 ، پاییز 1393، ، صفحه 26-26

چکیده
  چکیده منطقة آسیای ­مرکزی ­و­ قفقاز از دیرباز به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی خود مورد توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده ­است. در دوران اتحاد­ جماهیر شوروی، به خاطر تسلط روس‌ها بر این منطقه امکان حضور دیگر قدرت‌ها کاسته­ شد، ولی پس از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای این منطقه، امکان حضور قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ...  بیشتر