1. تحولات اقتصاد سیاسی چین و افزایش سریع کمک‌های خارجی آن به افریقا

سعید میرترابی؛ مهتاب ساری اصلانی

دوره 9، شماره 35 ، زمستان 1399، ، صفحه 251-281

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2019.41942.2310

چکیده
  همراستا با تحولات ساختاری عمیق در عرصه اقتصاد سیاسی چین، کمک‌های خارجی این کشور در سال‌های نخست قرن جدید به طیف گسترده‌ای از کشورها بویژه جوامع افریقایی به سرعت افزایش یافته است. این پدیده همانند بسیاری دیگر از پدیده‌های مرتبط با "ظهور چین"، مجادلات فکری فراوانی درباره انگیزه‌ها وپیامدهای این تحول برانگیخته است که البته در کشور ...  بیشتر