1. رسانه و شخصیت زادیی قدرت

غلامرضا خواجه سروی؛ عباس سهراب زاده

دوره 6، شماره 22 ، پاییز 1396، ، صفحه 69-96

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2017.8076

چکیده
  قدرت به عنوان اصلی‌ترین مولفه سیاست، همواره مورد توجه افکار عمومی، نیروهای سیاسی- اجتماعی و هیات حاکمه و رسانه ها می‌باشد. تصاحب قدرت، هدف اصلی تکاپوی سیاسی است و نحوه تصاحب و استفاده از آن، بیشترین مباحث حول و حوش این مفهوم را تشکیل می‌دهد. شاخص مهم برای سنجش استفاده درست یا نادرست از قدرت قانون است. هرگاه حاکم بدون توجه به قانون ...  بیشتر