1. تصویرپردازی صحیح از اسلام در شبکه پرس‌‌تی‌وی متناسب با ویژگی‌های مخاطبان جوان اروپا و آمریکای شمالی

عباس ناصری طاهری؛ سیاوش صلواتیان؛ مرتضی ملک محمدی

دوره 8، شماره 30 ، پاییز 1398، ، صفحه 139-171

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2019.40580.2262

چکیده
  با توجه به تلاش‌های متعدد رسانه‌ای برای اسلام‌هراسی و ایجاد تصویری نامتناسب از اسلام، هدف این مقاله تصویرپردازی صحیح از اسلام در شبکه پرس‌تی‌وی است. در مرحله اول؛ دو نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی و سایر بیانات مرتبط با موضوع، گردآوری و تحلیل مضمون شد و در قالب 15 موضوع و 7 محور کلی (هراس‌افکنی، تاریخ و تمدن ...  بیشتر