1. بررسی مفروضات معرفتی گفتمان اسلام سیاسی در روابط بین الملل

حسین سلیمی؛ حمیدرضا اکبری

دوره 6، شماره 20 ، بهار 1396، ، صفحه 89-110

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2017.7441

چکیده
  اسلام سیاسی یکی از مهم‌ترین و تأثیر­گذارترین گفتمان‌های موجود در خاورمیانه و جهان اسلام است و حتی نقش­آفرینی آن در سطح جهانی نیز قابل توجه است. طی یک قرن اخیر هرگاه تقاضاهای اجتماعی و سیاسی در خاورمیانه و جهان اسلام به حد بحرانی رسید، این گفتمان به‌عنوان بدیلی قدرتمند در عرصۀ اجتماعی، سیاسی و امنیتی ظاهر شده و نقش­آفرینی کرده ...  بیشتر