1. مولفه‌های ثبات و تهدید در روند دموکراسی ترکیه: ریشه‌یابی الگوی نوسانی دموکراتیک

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ سید جواد صالحی؛ امیر ایمانی

دوره 6، شماره 22 ، پاییز 1396، ، صفحه 117-147

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2017.13929.1404

چکیده
  یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز خاورمیانه و ترکیه معاصر، مطالعه الگوهای ثبات و تهدید دموکراسی است. ترکیه در زمره معدود کشورهای خاورمیانه است که تجربه بلندمدتی در دموکراسی داشته است. با این حال، روند دموکراسی ترکیه از زمان تاسیس جمهوری ترکیه تا به امروز حاکی از نوعی الگوی نوسانی بوده است؛ الگویی که بر اساس آن دموکراسی ترکیه هیچ‌گاه ...  بیشتر